Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

ROK LUŽICKÝCH SRBŮ - "Neznami sousede - Lužičti Srbove" - vystava v Severočeskem muezu v Liberci

11.11.2020 - 05.01.2021
Liberec / CZ
-
Domowina

Co skutečně vime o Lužickych Srbech, slovanske narodnostni enklavě sousedici sn nami za blizkou německou hranici? Pozoruhodna kulturni svebytnost, paradoxy menšiny s opravdovou zkušenosti globalniho a lokalniho. Sousede, pribuzni nam jazykem, ale i časti nesnadne historie a překvapive součastnosti, budou v mnoha směrech nově zpřitomněni na vystavě v Severočeskem muzeu. Pojdme se setkat.


Facebook Button