25 lět župa Dolna Łužyca z. t. – rědna góźba za serbski festiwal 2016 w Janšojcach

Kupki w něgajšnej župje Gubin-Baršć su se južo dlejšy cas žycyli taki pšawy festiwal serbskeje kultury teke w jich wokolinje. Jubilejne lěto župy jo taka góźba. Towaristwa a Domowinske kupki se južo pśigótuju na ten jubilej. W Janšojcach jo nastał pśigótowański wuběrk z pódpěru gmejny, dalšnych Janšojskich towaristwow, Picańskego amta, Janšojskeje Domowinskeje kupki, župnego pśedsedarstwa a drugich zajmcow.
Sobota, 20.08.2016 jo źeń dolnoserbskich žnjownych nałogow. Nic jano łapanje a zabijanje kokota, teke rejtowanje wó kołać, štapanje wenca a Jańske rejtowanje buźo dolnoserbska młoźina pśedstajiś. Njeźelu, 21.08. zachopijo drugi źeń festiwala z namšu. W swěźeńskem pśeśěgu pokazuju kupki a towaristwa žywu serbsku kulturu. Jaden wjerašk na jawišću jo program Serbskego ludowego ansambla z Budyšyna.
Ale, wěcej njok pśeraźiś – jano naše nejwutšobnjejše pśepšosenje 20. a 21. awgusta 2016 na festiwal serbskeje kultury do Janšojc. Witamy wósebnje gósći w našej rědnej serbskej drastwje, teke z drugich regionow.

K. Tšukowa
regionalna powědarka Domowiny