select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen

 

Gódowny cas lažy pśed nami a zawěsće tek Wy swěśiśo - w zgromadnosći, we familiji abo tek ceło za sebje - gódowne dny a z tym naroźenje Jezusźiśetka.

Kuždy gótujo to na swóju wašnju. A kuždy...

 

Hodowny čas leži před nami a zawěsće tež wy swjećiće - w zhromadnosći, w swójbje abo tež cyle za sebje - hodowne dny a z tym narod Jězusdźěćatka.

Kóždy čini to na swoje wašnje. A kóždy namaka we...


Weihnachten liegen vor uns und sicher feiern auch Sie – in der Familie oder auch ganz allein – das Weihnachtsfest und damit die Geburt des Christkindes, jeder auf seine Art. Und jeder findet darin...

Wubrane terminy 2020 (PDF)

Terminvorschau 2020 (PDF)

Štwórte a zdobom lětuše poslednje čisło informaciskeho łopjena „Naša Domowina“ je nětko wušło. Hłowne temy su lětuše wuznamjenjenske zarjadowanje Domowiny, dalše dźěło z wuslědkami naprašowanja čłonow...

termin turněra: 16. meje 2020

městnosć: sportowa hala „Slavia“ w Radworju

čas: 8 do 16 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowarjo: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

kontakt: ser...

Statnik: Dwurěčna Łužica započnje so w dialogu a wuměnje

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow wita wuslědki koaliciskich jednanjow CDU, Zwjazka 90/Zelenych a SPD w Sakskej. Předsyda Domowiny Dawid...

Statnik: Eine zweisprachige Lausitz beginnt im Dialog und Austausch

Die Domowina – Bund Lausitzer Sorben begrüßt die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen der CDU, Grüne und SPD in Sachsen. Der...

Termine Dezember 2019 (PDF)

 

Pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika wuradźowaše Zwjazkowe předsydstwo Domowiny pjatk wječor, 29. nowembra, w Budyšinje.

Jedna tema bě diskusija wustawkow Domowiny, štož bě 19. hłowna...

Unter der Leitung des Vorsitzenden der Domowina Dawid Statnik beriet der Bundesvorstand der Domowina am Freitagabend, dem 29. November, in Bautzen. Ein Thema war die Aktualisierung der Satzung. Dabei...

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button