select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen 2014

Aktualnje přebywa w Holešowje pola Njeswačidła někak 25 do 30 ćěkańcow, mjez nimi dwě žonje a małe dźěćo w starobje 3 lět. Nuznje pyta so za ćěkańcow zymska drasta, wosebje za muži we wulkosćach M do...

Deutschland nimmt 27 Traditionen und Wissensformen in sein neues bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf und setzt damit das entsprechende UNESCO-Übereinkommen um. Darüber...

Němska přiwza 27 tradicijow a formow wědy do swojeho noweho zapisa imaterielneho kulturneho herbstwa a zwoprawdźa z tym wotpowědne zrěčenje UNESCO. Wo tym informuje nětko němska komisija UNESCO. Mjez...

Poprawom měješe Serbske blido dnja 11. decembra poslednje zetkanje 2014 być. Štóž změje hišće tróšku chwile, je přeprošeny abo přeprošena, w katedrali Sw. Jadwigi lěto wuklinčić dać, a to
 
srjedu,...

Rozprawa wo wobzamknjenjach zašłeho posedźenja zwjazkoweho předsydstwa, rezimej CIOFF-kongresa kaž tež informacije ze župow a towarstwow namakaja so w aktualnym čisle informaciskeho łopjena Naša...

Presseeinladung

Pressegespräch im Anschluss des Treffens

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Freitag, 12. Dezember 2014, trifft Brandenburgs Finanzminister Christian...

 

Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, Frau Anke Spoorendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein und Frau Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für...

 Dnja 28.11.2014 zetkachu so młodostni z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom a čłonom Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Marcelom Braumanom w Serbskim domje w Budyšinje.

Wuchadźišćo zetkanja běše...

Bundesinnenminister diskutiert mit dem Minderheitenrat der vier autochthonen Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland aktuelle Fragen der Minderheitenpolitik

Bundesinnenminister De Maizière...

Die Unterzeichner dieses Schreibens sind entsetzt über die aktuelle fremdenfeindliche Situation in Teilen unserer Gesellschaft, die sich unter anderem in Äußerungen gegenüber Asylsuchenden und auch in...

Ve dnech od 6. do 9. listopadu 201 se uskutečnil letošní seminář Pracovní skupiny slovanských menšin FUEN v Budyšíně u Lužických Srbů. Téma semináře byly "Instrumenty podpory menšin v Evropě"....

Hjertelig velkommen! Hartlik wäljkiimen! Witamy Was wutšobnje! Hjertlæ velkommen! Wutrobnje witajće! Vun Harten willkamen! Herzlich willkommen! Latscho Diewes!

 

Konferenz „Charta-Sprachen in...

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button