select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Zastupjerjo LEAG a Domowiny so zetkali / Jahresgespräch von Domowina und LEAG

Dźensa, 11.01.2018, zetkachu so blisko Běłeje Wody zastupjerjo energijoweho předewzaća LEAG a Domowiny k swojej lětnej rozmołwje. Ze stron Domowiny wobdźělichu so předsyda Dawid Statnik, župan Župy Jakub Lorenc-Zalěski z. t. Manfred Hermaš, čłon župneho předsydstwa župy Domowina – Delnja Łužica z. t. Marcus Końcaŕ kaž tež jednaćel Domowiny Marko Kowar.

Dalše informacije namakaće w připołoženej zhromadnej zdźělence.

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

nowinska rěčnica,
wosobinska referentka předsydy

Pressesprecherin,
persönliche Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202

presse(at)domowina.de

https://www.facebook.com/nowinska.recnica

www.domowina.de


Facebook Button