select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Z wuradźowanja prezidija Domowiny

Přihoty přichodneho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 17. meje we Wochozach stejachu w srjedźišću posedźenja prezidija Domowiny, kiž wuradźowaše 8. meje w Choćebuzu.

Dalši dypk posedźenja běše wuhódnoćenje 19. hłowneje zhromadźizny. Čłonojo prezidija maja ju za radźenu, wo čimž tež mnoho wuprajenjow čłonow a delegatow swědča. Prezidij wupraja dźak wšitkim, kotřiž su z wobsahowym přinoškom abo organizatorisce k poradźenju zhromadźizny přinošowali. Wosebity dźak słuša přistajenym zarjada Domowiny a Rěčneho centruma WITAJ. Wuslědki hłowneje zhromadźizny su na internetowej stronje Domowiny dokumentowane.

Dale informowaše prezidij wo swojim rozsudźe nastupajo městno w kuratoriju Myta Ćišinskeho. W nadawku zwjazkoweho předsydstwa je prezidij namjet zapodał. Po doporučenju wjacorych čłonskich towarstwow a župow je so zastupjerk/-ka srjedźneje Łužicy pytała. Tak bu Manfred Hermaš, župan župy Jakub Lorenc-Zalěski namjetowany. Zdobom wupraji prezidij dźak dotalnje dołholětnje skutkowacej čłonce kuratorija Rejzy Šěnowej, kotraž hižo njenastupi. Kuratorij wuradźuje wo namjetach spožčenja Myta Ćišinskeho, najwyšeho myta Serbow.

Čłonojo prezidija gratuluja čłonam załožboweje rady Załožby za serbski lud składnostnje konstituowanja rady wutoru, 07.05.2019. Dotalne dobre zhromadne dźěło chce gremij rady dale wjesć a předstejace naročne prašenja serbskeho přichoda zhromadnje zmištrować. Tohorunja gratuluja dotalnje a nowowuzwolenej předsydce załožboweje rady Susann Šenkec. W Oxlundźe pola Flensburga bydlaca Serbowka nawjeduje gremij z lěta 2016. Statnik k tomu: “Wažu sebi knjeni Šenkec jako angažowanu a wuznawacu Serbowku, kotraž – runja dalšim čłonam załožboweje rady – njewidźi čłonstwo w radźe jenož jako swójski nadawk, ale jako skutk na cyłym serbskim ludźe. Zhromadne dźěło z njej mam za přewšo spomóžne. Za před nami stejacymi nadawkami je rozsud, ju za předsydku wolić, prawy.” Zdobom dźakuje so prezidij wšitkim dotalnym čłonam a čłonkam załožboweje rady, kotrež su z konstituowanjom nětčišeje rady swoju dźěławosć w radźe skónčili.

Do posedźenja zetkachu so čłonojo ze župnym předsydstwom župy Delnja Łužica, zo bychu kubłansku klawsuru wuhódnoćili. Rěčny centrum WITAJ (RCW) je klawsuru we wothłosowanju ze župu Delnja Łužica přihotował a dnja 10. apryla w Choćebuzu přewjedł. Přitomni běchu sebi přezjedni, zo maja dalše zarjadowanja k prašenju kubłanja slědować. Zetkanje ze župu wotměwaja so połlětnje.

Přichodne posedźenje prezidija Domowiny wotměje so 12.06.2019 we Wojerecach.

Dawid Statnik
předsyda Domowiny

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

nowinska rěčnica,
wosobinska referentka předsydy

Pressesprecherin,
persönliche Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202

presse(at)domowina.de

https://www.facebook.com/nowinska.recnica

www.domowina.de


Facebook Button