select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Župy wabja hromadźe wo motiwatorow za tworjenje rěčnych rumow

W zarjedźe Domowiny stej tuchwilu městnje motiwatorow za tworjenje serbskich rěčnych rumow wupisanej. Wobjim dźěła wučinja při tym 20 hodźin wob tydźeń a je po dorěčenju fleksibelny. Namołwjeni so požadać su wšitcy, kiž su komunikatiwni a horja so za serbsku rěč a serbske žiwjenje. Hač do 7.4.2021 je požadanje móžne:

https://www.domowina.de/hsb/aktualnosce/dzelowe-poskitki-praktika-wukublanske-mestna/

Župa „Jan Arnošt Smoler” Budyšin ma hižo jara pozitiwne nazhonjenja z tajkim motiwatorom za tworjenje rěčnych rumow, kaž regionalna rěčnica Katja Liznarjec rozprawja: „Jako prěni nastupi tajki nadawk Lucian Kaulfürst za Malešan kónčinu. Na městnje je z parterami kaž Malešan Witaj-pěstowarnju, staršiskej přiradu pěstowarnje, Domowinskej skupinu a jednotliwcami we wobstajnym zwisku. Přez nazymski koncert w Malešecach, serbskorěčne kino za dźěći a dalše mjeńše a wjetše akcije ze serbskim podźělom je so poradźiło, wědomje za serbsku rěč budźić a zwjazkarjow nadeńć. Jedyn z wuslědkow bě, zo požada so a doby staršiska přirada w ramiku wubědźowanja ,Čiń sobu’ srědki za měsačny poskitk w serbskej rěči. Motiwator jich při tym podpěruje. Runje tak wužiwa a skedźbnja na nowe serbske medije a pomocne srědki k nawuknjenju rěče a pomha při nałožowanju. Tajke serbskorěčne rumy tworić a podpěrać je sobu najwažniši zaměr skutkowanja.” Tohodla widźi Jana Pětrowa ze župneho předsydstwa „wosobu motiwatora jako takrjec zwjazowacy stołp mjez akterami, poskitkami a zajimcami za serbsku rěč a kulturu“.

Župy Jan Arnošt Smoler” Budyšin, Handrij Zejler” Wojerecy a Jakub Lorenc-Zalěski” Slepo su nětkole w zhromadnym stejišću wuznam tutoho poměrnje noweho powołanja w Serbach wuzběhnyli a wabja hromadźe wo zajimcow:

„Motiwator je wosoba, kiž wožiwja a skruća rěčne rumy a serbsku identitu. Wón skutkuje na městnje w kónčinje, hdźež je so serbšćina ze wšědneho dnja zhubiła. Tola njeje jednore, sebi wšědne dźěło na dotal mjenje woranych polach předstajić. Wšědny dźeń poradźuje a podpěruje wosoba motiwatora cyłki kaž na přikład wjesne towarstwa při pěstowanju serbskich nałožkow. Abo w ramiku jednotliwych aktiwitow, kaž na př. zarjadowanja za dźěći a swójby w serbskej rěči. Wón pomha zajimcam, so w serbšćinje wukmanić a rěč nałožować. Krok po kroku natwarja sebi syć zajimcow. Runje tute dźěło wužada sebi sćerpnosć a tež komunikatiwnu žiłku.

Při prašenjach rady dale pomhamy. So horić za serbsku rěč a serbske žiwjenje je dźěło motiwatora – to je zdobom naš wšědny chlěb a tohodla so nad Wašimi požadanjemi wo tutón za přichod serbskeho ludu bytostny nadawk wjeselimi. Rady bychmy Was do serbskeje zhromadnosće našich regionow witali. ”

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button