select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

„Běchmy – smy – budźemy” – 20. róčnica Chróšćan zběžka

 

20. róčnica Chróšćan zběžka so póndźelu, 6. požnjenca/septembra, na šulskim dworje w Chrósćicach (resp. při hubjenym wjedrje w „Jednoće”) wotměje. Přihotowanske koło pod nawodom Kathariny Jurkoweje, regionalneje rěčnicy za teritorij župy „Michał Hórnik” a předsydki Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT), je so jako termin za datum prěnjeho dnja noweho šulskeho lěta rozsudźiło, wšako běše spočatk Chróšćan zběžka 2001 tež prěni dźeń po wulkich prózdninach. Tehdom wjedźeše farar Clemens Hrjehor šulerjow 5. lětnika přećiwo woli kultusoweho ministerstwa do srjedźneje šule.

Tohodla proša župa „Michał Hórnik”, zarjad Domowiny a Serbske šulske towarstwo wšěch, kotřiž chcedźa hromadźe na tón historiski wokomik w serbskich stawiznach spominać a do přichoda serbskeho ludu hladać, sej tón termin – 6.9.2021 wot 18 hodź. w Chrósćicach – do protyčki zapisać. Słowa budu so mjez druhim jimać Jan Nuk, tehdomniši předsyda Domowiny, Jana Markowa jako zastupjerka staršich a Jakub Brězan jako zastupjer šulerjow 5. lětnika lěta 2001.

Tež něhdyši wučerjo-wuměnkarjo, kotřiž su 5. lětnik wuwučowali, a sobuwojowarjo su wutrobnje přeprošeni. Nimo toho planuja kulturne wobrubjenje a wustajeńcu z dokumentacijemi wo dobrym měsacu Chróšćan zběžka, při tym chcedźa tež wurězki z filmow pokazać. Dalši detail je hižo wěsty: Kaž kóžde ranje w Chróšćan zběžku ma so kěrluš „Božo, ty Serbow” zaspěwać.

Katharina Jurkowa: „Z Chróšćan zběžkom je na jednym boku wulka zrudoba zwjazana, haj wjele ludźi je samo trawmatiske dušine čwěle poćerpjeło – na kóncu smy najebać mjezynarodnu solidaritu a woporliwy angažement Serbow a jich přećelow ryzy serbsku srjedźnu šulu přisadźili, štož za nas hač do dźensnišeho straty rěčneje substancy woznamjenjeja. Na druhim boku je so naše narodne wědomje w tutym bolostnym rozestajenju skrućiło, dźakowano Chróšćan zběžkej je so mysl zdźerženja a wuwiwanja rěčnych rumow po cyłej serbskej Łužicy hišće bóle rozšěrjała. Hdyž steji nětkole w dobje změny strukturow spěchowanje rěče a rěčnych rumow wšudźe w srjedźišću, je to tež wupłód tutoho rozrosćaceho noweho zhromadneho sebjewědomja. Na tutu bytostnu ambiwalencu chcemy nawjazać a, njeboh fararjej Clemensej Hrjehorjej na česć, pod hesłom ,Běchmy, smy, budźemy’ zhromadnje do přichoda kročić.”

Na přihotowanskim kole su so čłonojo předsydstwa župy a SŠT, wjesnjanosta Marko Kliman, regionalna rěčnica za teritorij župy „Jan Arnošt Smoler” Budyšin a referent za zjawnostne dźěło Domowiny wobdźělili. Woni tuchwilu kontakty ze wšelakimi serbskimi institucijemi a jednotliwcami podpěry dla nawjazuja. Wšitcy su namołwjeni, swoje dopomnjenki, materialije a nazhonjenja z woneho časa přinošować. Wězo je wažne, na kóncu dokumenty za wustajeńcu zestajeć. Tohodla je Domowina tutu namołwu wozjewiła:

Studentska/ šulerska pomoc pytana

Domowina, Zwjazk Łužiskich Serbow, pyta krótkodobnu dźěłowu móc studenta/šulerja na honorarowej bazy při zestajenju wosebiteje wustajeńcy wo „Chróšćan zběžku” w lěće 2001. Wustajeńca dyrbi so 6.9.2021 zjawnosći prezentować.

Přizjewjenje přijimuja so pod sekretariat(at)domowina.de abo 03591/550102.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Drježdźanska dróha 18 / Dresdener Str. 18,
02977 Wojerecy - Wórjejce /
Hoyerswerda (HOYWOJ)

tel. +49 (0)3571 60 84 614
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button