select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Naprašowanje je online – wobdźělće so!

Domowina přewjedźe tuchwilu wobšěrne naprašowanje wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow. Naprašnik je so dźensa w hornjoserbskej, delnjoserbskej a němskej rěči online wozjewił:

Kóždy čłon serbskich towarstwow a zwjazkow ma móžnosć, so na tutym anonymnym naprašowanju wobdźělić. “Chcemy zhonić, kak wobydlerjo na dobro našeje mjezsobnosće w dwurěčnym teritoriju skutkuja, kajki maja podźěl na serbskim kulturnym žiwjenju a kak jara so z třěšnym zwjazkom Domowinu identifikuja”, praji čłonka zwjazkoweho předsydstwa a předsydka zamołwiteho wuběrka Marka Cyžowa. Naprašowanje běži hač do 14. oktobra. Wotmołwy wuhódnoći agentura Methodenberatung Jahn z Lipska. Domowina nima žadyn přistup k jednotliwym wotmołwam.

Naprašnik bu hižo w zašłym tydźenju pod www.domowina.de jako pdf-dokument k indiwiduelnemu wućišćenju a wupjelnjenju wozjewjeny a dalše eksemplary so tuchwilu ćišća. Sobudźěłaćerjo Domowiny su čłonam serbskich towarstwow prěnje naprašniki w papjerjanej formje - inkluziwnje wobalkow k anonymnemu wupjelnjenju – rozdźělili. Zalěpjene listowe wobalki z wupjelnjenymi naprašnikami zběraja so w běrowach Domowiny a w cyłku do Lipska k wuhódnoćenju pósćelu.

Z naprašowanjom spjelni Domowina jedyn nadawk zašłeje hłowneje zhromadźizny. Wuslědki maja kónc lěta předležeć.

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: presse@domowina.de


Facebook Button