select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Cłonki serbskich gremijow se zaměrnjej wótgłosuju

Strukturne wuwiśe Łužyce wobwliwujo teke ramikowe wuměnjenje dalšneje eksistence serbskeje rěcy a z tym serbskego ludu. Togodla wiźe cłonki serbskich gremijow, prezidija Domowiny, Rady za nastupnosći Serbow w Bramborskej, Serbskeje rady Sakskeje a serbske cłonki rady Załožby za serbski lud pótrjebu, wobźělenje Serbow na wšych planowańskich procesach na zawězujucu wašnju wašnju kšuśe zapisaś. To jo był wuslědk zmakanja, kenž jo se pśewjadł dnja 04.12.2017 w Serbskem domje w Budyšynje.

Pó mjazsobnem rozgronjenju su se wobźělniki na to dojadnali, se zaměrnjej wó zaměrach a zasadach zastupnistwa serbskich zajimow we wobyma krajoma a na zwězkowej rowninje wótgłosowaś.

W diskusiji su se wobźělniki na slědujuce směrnice źěłabnosći dogronili:

1. Pśi kubłańskej a kulturnej politice stoj spěchowanje rěcy a rěcnych rumow w srjejźišću.

2. Rěcna a kulturna wšakorakosć serbskich stronow we Łužycy jo wjelike bogatstwo, kótarež comy zaměrnjej pódpěrowaś.

3. Serbske gremije kooperěruju na dobro serbskego ludu w serbskem sedleńskem rumje a zwenka njogo.

Dogronili su se, lětny plan 2018 zestajiś a dalšne zmakanje pśgótowaś.

 

Budyšin, 04.12.2017

 

W mjenju pśibytnych – Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: borbora.felberowa@domowina.de


Facebook Button