select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Zwjazkowe předsydstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9 Zestawa a nadawki Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

(1)   Zwjazkowe předsydstwo ma hač do 30 čłonow. Wólbna doba traje štyri lěta.

(2)   Předsyda a městopředsydaj su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa.

(3)   Jednaćel a zastupowacy jednaćel mataj so wobdźěleć z poradźowacym hłosom na posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa. Předsyda rewizijneho wuběrka kaž tež předsyda změrcowskeho wuběrka mataj prawo, so z poradźowacym hłosom na wuradźowanjach wobdźělić.

...

(6)   Zwjazkowe předsydstwo ma slědowace nadawki:

 •   rozsudźeć wo prašenjach běžneho dźěła Domowiny mjez hłownymaj zhromadźiznomaj,
 • postajeć ćežišća dźěławosće a rjadować zawjazowace zamołwitosće za zwoprawdźenje nadawkow,
 • přijimać prawidłownje rozprawy předsydy a prezidija Domowiny
 • postajeć zamołwitosće a nadawki prezidija,
 • rjadować wobsydstwo a financy Domowiny,
 • přijimać a schwalić financne a hospodarske plany a rozprawy,
 • wutworić dźěłowe wuběrki,
 • přijimać rozprawy jednaćela wo dźěle zarjada Domowiny a postajić ćežišća dźěła zarjada,
 • postajeć ćežišća dźěławosće Domowinje přisłušacych institucijow,
 • přijimać rozprawy nawodow Domowinje přisłušacych institucijow,
 • nachwilnje přijimać nowe towarstwa nowych čłonow do Domowiny,
 •    powołać a wotwołać resp. nominować zastupjerjow Serbow do/z gremijow a přijimać prawidłownje rozprawy wo jich dźěławosći,
 • wobzamknyć dźěłowe porjady zarjada a institucionelnych wotnožkow Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, dalokož tute wustawki ničo druheho njepostajeja,
 • powołać a wotwołać nawodow institucionelnych wobłukow, kotrež su w nošerstwje Domowiny,
 • powołać a wotwołać jednaćela a zastupowaceho jednaćela Domowiny,
 • wobzamknyć wuznamjenjenske porjady Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, a wolić čłonow mytowanskeho wuběrka.

...

Medijowe wozjewjenja

W přichodnym času su w ramiku wukubłanskeje a studijneje orientacije serbskich młodostnych rozdźělne zarjadowanja předwidźane. W tutym zwisku maja so...

Europeadaknihu 2012 skazać!

Hižo wjacore měsacy dźěłaja zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka, Domowiny, FUEN a Serbskeho Sokoła na wobrazowej...

Wo wažnych podawkach skutkowanja našeje narodneje organizacije w zašłych měšach informuje nowe čisło informaciskeho łopjena “Naša Domowina”. To su...

Rodźena Worklečanka Rejzka Wałdźic (foto) je wot 01.09.2015 jako kubłanska referentka pola Domowiny přistajena. Po jeje studiju kultury a managementa...

Přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so sobotu, 19. septembra 2015, wot 10 hodź. na žurli Serbskeho doma w Budyšinje. Na...

XI. mjezynarodny folklorny festiwal, wólby Serbskeje rady w Braniborskej, 17. hłowna zhromadźizna Domowiny a lětuši FUEN-kongres su někotre z temow...

Prěnje naprawy k zwoprawdźenju wobzamknjenjow 17. hłowneje zhromadźizny stejachu w srjedźišću dźensnišeho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny...

Česćene knjenje, česćeni knježa, lube koleginy a kolegojo,

organizatorojo lětušeho folklorneho festiwala přeproša jutře, dnja 23. junija, w 10 hodź....

Im Bundesministerium des Innern ist der Beratende Ausschuss für die Angelegenheiten des Sorbischen Volkes zu seiner jährlichen Sitzung...

Delegacija komunalnych politikarjow z Lüchowa (Wendland) wopyta dnja 28. a 29. apryla Serbow. W Budyskim Serbskim domje zetkachu so srjedu...

Geschäftsordnung


Facebook Button