select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Zwjazkowe předsydstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9 Zestawa a nadawki Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

(1)   Zwjazkowe předsydstwo ma hač do 30 čłonow. Wólbna doba traje štyri lěta.

(2)   Předsyda a městopředsydaj su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa.

(3)   Jednaćel a zastupowacy jednaćel mataj so wobdźěleć z poradźowacym hłosom na posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa. Předsyda rewizijneho wuběrka kaž tež předsyda změrcowskeho wuběrka mataj prawo, so z poradźowacym hłosom na wuradźowanjach wobdźělić.

...

(6)   Zwjazkowe předsydstwo ma slědowace nadawki:

 •   rozsudźeć wo prašenjach běžneho dźěła Domowiny mjez hłownymaj zhromadźiznomaj,
 • postajeć ćežišća dźěławosće a rjadować zawjazowace zamołwitosće za zwoprawdźenje nadawkow,
 • přijimać prawidłownje rozprawy předsydy a prezidija Domowiny
 • postajeć zamołwitosće a nadawki prezidija,
 • rjadować wobsydstwo a financy Domowiny,
 • přijimać a schwalić financne a hospodarske plany a rozprawy,
 • wutworić dźěłowe wuběrki,
 • přijimać rozprawy jednaćela wo dźěle zarjada Domowiny a postajić ćežišća dźěła zarjada,
 • postajeć ćežišća dźěławosće Domowinje přisłušacych institucijow,
 • přijimać rozprawy nawodow Domowinje přisłušacych institucijow,
 • nachwilnje přijimać nowe towarstwa nowych čłonow do Domowiny,
 •    powołać a wotwołać resp. nominować zastupjerjow Serbow do/z gremijow a přijimać prawidłownje rozprawy wo jich dźěławosći,
 • wobzamknyć dźěłowe porjady zarjada a institucionelnych wotnožkow Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, dalokož tute wustawki ničo druheho njepostajeja,
 • powołać a wotwołać nawodow institucionelnych wobłukow, kotrež su w nošerstwje Domowiny,
 • powołać a wotwołać jednaćela a zastupowaceho jednaćela Domowiny,
 • wobzamknyć wuznamjenjenske porjady Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, a wolić čłonow mytowanskeho wuběrka.

...

Medijowe wozjewjenja

Česćene knjenje, česćeni knježa,

přeprošamy Was po tutym puću wutrobnje na zjawny dźěl posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 9. meje, 10...

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich ein zum öffentlichen Teil der Beratung des Bundesvorstandes der Domowina am 9. Mai ab 10 Uhr im...

Lětsa maja so zaso zasłužbne wosoby z Mytom Domowiny, z Mytom Domowiny za dorost a z Čestnym znamješkom Domowiny wuznamjenić.

Z Mytom Domowiny maja...

Die 17. Hauptversammlung der Domowina ist heute, am 28. März, in Dreikretscham/Haslow erfolgreich zu Ende gegangen. 95 Delegierte und zahlreiche Gäste...

Wann: Samstag, 28. März 2015, 09.00 Uhr

Wo: Gasthof Dreikretscham, Dreikretscham 12, 02633 Göda, OT Dreikretscham

Was: Brandenburgs Kulturstaatssek...

Am Sonnabend, den 28. März ab 9 Uhr tagt in Dreikretscham/Haslow (Landkreis Bautzen) die 17. Hauptversammlung der Domowina. „Die Vorbereitungen sind...

Sobotu, dnja 28. měrca wot 9 hodź. wotměje so w Haslowje 17. hłowna zhromadźizna Domowiny. “Přihoty su skónčene a wočakujemy konstruktiwne...

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zur 17. Hauptversammlung der Domowina – Bund Lausitzer Sorben ein, die am Sonnabend, den 28....

Česćene knjenje, česćeni knježa, lube koleginy a kolegojo,

přeprošamy Was wutrobnje na 17. hłownu zhromadźiznu Domowiny. Wona wotměje so sobotu, dnja...

Česćene knjenje, česćeni knježa, lube koleginy a kolegojo,

w předpolu 17. Hłowneje zhromadźizny Domowiny kónc měrca a XI. Mjezynarodneho folklorneho...

Geschäftsordnung


Facebook Button