select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Zwjazkowe předsydstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9 Zestawa a nadawki Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

(1)   Zwjazkowe předsydstwo ma hač do 30 čłonow. Wólbna doba traje štyri lěta.

(2)   Předsyda a městopředsydaj su čłonojo zwjazkoweho předsydstwa.

(3)   Jednaćel a zastupowacy jednaćel mataj so wobdźěleć z poradźowacym hłosom na posedźenjach zwjazkoweho předsydstwa. Předsyda rewizijneho wuběrka kaž tež předsyda změrcowskeho wuběrka mataj prawo, so z poradźowacym hłosom na wuradźowanjach wobdźělić.

...

(6)   Zwjazkowe předsydstwo ma slědowace nadawki:

 •   rozsudźeć wo prašenjach běžneho dźěła Domowiny mjez hłownymaj zhromadźiznomaj,
 • postajeć ćežišća dźěławosće a rjadować zawjazowace zamołwitosće za zwoprawdźenje nadawkow,
 • přijimać prawidłownje rozprawy předsydy a prezidija Domowiny
 • postajeć zamołwitosće a nadawki prezidija,
 • rjadować wobsydstwo a financy Domowiny,
 • přijimać a schwalić financne a hospodarske plany a rozprawy,
 • wutworić dźěłowe wuběrki,
 • přijimać rozprawy jednaćela wo dźěle zarjada Domowiny a postajić ćežišća dźěła zarjada,
 • postajeć ćežišća dźěławosće Domowinje přisłušacych institucijow,
 • přijimać rozprawy nawodow Domowinje přisłušacych institucijow,
 • nachwilnje přijimać nowe towarstwa nowych čłonow do Domowiny,
 •    powołać a wotwołać resp. nominować zastupjerjow Serbow do/z gremijow a přijimać prawidłownje rozprawy wo jich dźěławosći,
 • wobzamknyć dźěłowe porjady zarjada a institucionelnych wotnožkow Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, dalokož tute wustawki ničo druheho njepostajeja,
 • powołać a wotwołać nawodow institucionelnych wobłukow, kotrež su w nošerstwje Domowiny,
 • powołać a wotwołać jednaćela a zastupowaceho jednaćela Domowiny,
 • wobzamknyć wuznamjenjenske porjady Domowiny, kiž njejsu z wobstatkom tutych wustawkow, a wolić čłonow mytowanskeho wuběrka.

...

Medijowe wozjewjenja

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na swojim dźensnišim posedźenju w Budyšinje 17. hłownu zhromadźiznu Domowiny na 28. měrca 2015 w Haslowje zwołało....

Z posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Dźensa je wušło <media 820 _blank - "SONSTIGES, Naša Domowina 3/2013, ND1303.pdf, 1.4 MB">nowe čisło informaciskeho łopjena „Naša Domowina”. </media> ...

Der Bundesvorstand der Domowina trat heute in Bautzen zu seiner 3. (ordentlichen) Sitzung zusammen. Er beschloss einstimmig, sich bei der Deutschen...

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

zur nächsten Beratung des Bundesvorstandes am 23. November ab 9 Uhr im Haus der Sorben...

 Česćene knjenje, česćeni knježa, lube koleginy a kolegojo,

přeprošamy Was wutrobnje na přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. Wone...

Geschäftsordnung


Facebook Button