select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Referentka za naležnosće kubłanja a spěchowanja dorosta

Katrin Suchec-Dźisławkowa

    - kontakty ke kubłanišćam w Hornjej a Delnjej Łužicy (dokumentacija, analyza)

    - politiske dźěło Domowiny (zdźěłanje předłohow ke kubłanskim temam, wuske zhromadne dźěło ze zastupjerjemi w šulskich konferencach) , gremijowe dźěło

    tel.: 03591 550104
    e-mail: katrin.suchec-dzislawkowa@domowina.de


    Facebook Button