Naprašnik nastupajo sobudźěło serbskich zastupjerjow w rozsudźacych a poradźowacych gremijach, kotrychž je Domowina delegowała

Zakład: Dźěłowe směrnicy Domowiny za dobu 2019-2021 wobsahuja pod dypkom 7.1.1. slědowacy nadawk:

"Hač do 20. hłowneje (wólbneje) zhromadźizny Domowiny analyzuje so zastupnistwo Domowiny w druhich towarstwach, gremijach a funkcijach. Wšitcy zastupjerjo Domowiny maja wo swojim skutkowanju pisomnu rozprawu zapodać. Prezidij přepoda na tutym zakładźe zwjazkowemu předsydstwu analyzu z konkluzijemi."

Link: Download naprašnika jako Word-dataja