Čłonstwo

Čłonojo Zwjazka rjemjeslnikow a předewzaćelow z.t. móža być přirodne a juristiske wosoby.
Towarstwo ma tež čestnych a spěchowacych čłonow.

Kontakt

Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow z. t.
Bund sorbischer Handwerker und Unternehmer e. V.

Monika Cyžowa/Ziesch
předsydka/Vorsitzende


Neu-Jeßnitzer Hauptstraße 29
02699 Puschwitz
Tel/Fax : 035933 5307
E-Mail : monikaziesch[at]gmx.de