Próstwa wo přiwzaće do "Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z.t."

Beitrittsformular Mitgliedsverein (hsb)

Próstwa wo přistup do towarstwa
Pola z (*) dyrbja so prošu wupjelnić.