Rězbarjenje & wobdźěłanje drjewa

 

Tutón dźěl ludoweho wuměłstwa měješe w prjedawšich časach wosebity wliw při wuhotowanju statokow, w domjacnosći kaž tež w dworje a zahrodźe.

Při potrjebje, kaž na přikład za wosebite wustajeńcy, móže so towarstwo na nazhonitych wuměłcow wobroćić, kotřiž zamóža přez swoje dźěło z drjewom wobšěrny wobraz wo žiwjenju a bydlenju w serbskich wjeskach sposrědkować.

:: Fotowa galerija

19. - 21.09.2014
Rězbarska dźěłarnička pod nawodom Alojsa Šołty w Žuricach/
Holzwerkstatt
in Säuritz
www.palcik.de

Holzwerkstatt 2012