select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

WUPISANJE ZA 34. SOKOŁSKI VOLLEYBALLOWY TURNĚR WO POKAL DOMOWINY

termin turněra: 12.03.2016

městnosć: sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 18 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

 kontaktna adresa: serbski-sokol(at)gmx.de

zaměr turněra: Pod sokołskim hesłom “Sportej a narodej - zdar!” chcemy so zetkać k lóštnemu sportowanju a wjesołej zabawje. Zdobom chcemy styki mjeze serbskimi volleyballistami a jich přećelemi ze słowjanskeho wukraja skrućić a k popularizowanju Serbskeho Sokoła přinošować.

přeprošene mustwa: Na turněr su witane mustwa dotalnych turněrow a nowačcy, jedne mustwo z Pólskeje a jedne z Čěskeje. Kóždy volleyballist/ka, kotryž/až so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje!

woprawnjeni hrajerjo: Turněr je ludosportowe zarjadowanje. Tohodla smědźa so na nim prěnjorjadnje hrajerjo/hrajerki ludosportoweje a wokrjesneje klasy wobdźělić. W jednym mustwje smě tež nastupić jedyn aktiwny nadwokrjesneje runiny. To płaći tež za volleyballistow, kiž su hižo raz na wobwodnej runinje abo wyše hrali. Za hrajerjow nad 45 lět njeje wobmjezowanja, za hrajerki pak scyła žane. Hrać smědźa wšitcy nad 16 lětami. Samo so rozumi, zo su tež witani pólscy a čěscy hosćo. Zawěsćić pře njezboža ma so kóždy wobdźělnik sam.

zestawa mustwow: Wobkedźbować ma so, zo

- přisłuša kóždemu mustwu znajmjeńša pjeć, maksimalnje dźesać hrajerjow,

- su měšane mustwa mužow a žonow dowolene,

- smě jednotliwc w běhu turněra nastupić jenož w jednym mustwje,

- zo je zapłaćenje startoweho pjenjeza we wysokosći 20€ na konto Serbskeho Sokoła je zdobom zwjazowace přizjewjenje mustwa (konto: Kreissparkasse Bautzen, IBAN: DE31 8555 0000 1000 0983 77 / SWIFT-BIC: SOLADES1BAT, mějićel konta: Serbski Sokol z.t / pola wužiwanskeho zaměra prošu takle pisać: mjeno mustwa, zamołwity, mailowa adresa zamołwiteho)

modus wubědźowanja: Konkretny modus je wot ličby přizjewjenych mustwow wotwisny a so při wulosowanju skupinow wozjewi. Hrać budźe so na čas. Městna so do poslednjeho wuhraja.

sudnicy: plan sudnikow/sudniskich cyłkow so z hrajnym planom wupowěsnje

hruby wotběh: Hala je wot 8 do 18 hodźin skazana. Zahajimy turněr 08.15 hodź. z witanjom, předkoło započnje so 8.30 hodź.. Po turněrje stej mytowanje dobyćerjow a zhromadna bjesada. Za ćělne zastaranje budźe wšo spřihotowane.

termin přizjewjenja: 31. december 2015. Při přepokazanju startoweho pjenjeza prošu zamołwiteho za mustwo podać a mailowu adresu zamołwiteho.

termin wulosowanja: so hišće poda, na kóždy pad do zymskich prózdnin

Milan Funka, starosta Serbskeho Sokoła