select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Übersicht ehemaliger Sokoł-Einheiten

Přehlad něhdyšich jednotow Sokoła
W slědowacym podamy něhdyše jednoty Sokoła w rjedźe jich załoženja. Dale mjenujemy nam znatych starostow jednotow. Přispomnić ma so, zo drje so jednota w Sowrjecach w nalěću 1921 załoži, ale dźěławosć prawje hakle po wobnowjenju w lěće 1925 zahaji - potom přeńdźe do Bukečanskeje jednoty. Tež w lěće 1923 załožena jednota w Baćonju bórze zaso womjelkny, za to přeńdźechu Sokoljo w lěće 1929 do noweje Haslowskeje jednoty.

jednota/
Einheit
datum/
Gründungsdatum
starosta/
Vorsitzender
1 Budyšin/ Bautzen 09.11.1920 Jan Skala, Arnošt Lorenc
2 Sowrjecy/ Soritz nalěćo 1921 Pawoł Hajna
3 Bukecy/ Hochkirch 16.08.1921 Herman Ranich, Jan Zoba
4 Malešecy/ Malschwitz 10.09.1922 Arnošt Sykora
5 Poršicy/ Purschwitz 17.09.1922 Arnošt Holan
6 Radwor/ Radibor 29.10.1922 Mikławš Bjarš, Michał Rječka
7 Baćoń/ Storcha 20.02.1923 Jurij Lešawa
8 Komorow pola Rakec/
Commerau b. Königswartha
30.04.1923 Arnošt Kruža
9 Hrodźišćo/ Gröditz 17.06.1923 Měrćin Kerk, Měrćin Nowak-N.
10 Pančicy/ Panschwitz 08.07.1923 Franc Natuš
11 Ralbicy/ Ralbitz 30.08.1923 Jurij Brankačk, Jurij Žur
12 Wotrow/ Ostro 24.03.1924 Jurij Rjeda, Beno Cyž
13 Njebjelčicy/ Nebelschütz 16.03.1924 Filip Jakubaš, Jurij Žur
14 Delni Wujězd/ Uhyst 11.05.1924 Gustaw Mertin
15 Chrósćicy/ Crostwitz 08.10.1924 Pawoł Pjetaš, Jan Wićaz
16 Wulki Ćisk/ Zeißig 17.11.1925 Jan Kašpor
17 Kulow/ Wittichenau 23.03.1926 Jurij Hernašt, Jan Brězan
18 Rakojdy/ Rackel 28.04.1926 Awgust Bartuš
19 Haslow/ Dreikretscham 07.05.1929 Jan Knebel, Pawoł Handrik
20 Lichań/ Spreewiese 01.10.1930 Pawoł Krawc
21 Chwaćicy/ Quatitz 16.10.1930 Awgust Urban