Kreatiwne wubědźowanje za młodostnych - Krabat 2.0

 Lubi młodostni,
lube koleginy, lubi kolegojo,

 hač do 20.10.2016 móža so hišće wudźěłki za wubědźowanje kołowokoło Krabata wotedać.

Hač je to spěw, samo zešita lapka, henna rysowanka (wobraz), krótki wideo, grafiti abo instalacija ze swěcy a barbami – kreatiwiće njejsu hranicy sadźene.

Wšitke wažne informacije namakaja so w lětaku.

Nětkle su prózdniny, dajće so do dźěła, lubi młodźi kreatiwni. A tamnych prosymy wo to, informaciju daloko šěrić!

Wutrobny dźak a rjany nazymski dźeń přeju!

 

Rejzka Wałdźic / Theresia Walde

kubłanska referentka / Bildungsreferentin

 

2015_Domowina-Wort-Bild-Marke_web_klein

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. / Bund Lausitzer Sorben e. V.

Póstowe naměsto 2 / Postplatz 2

02625 Budyšin / Bautzen

tel.:       03591 550-120

fax:       03591 42408

e-mail:  t.walde@sorben.com

web:     www.domowina.de

 

Projektne městno serbskeje kubłanskeje referentki je spěchowane přez Swobodny kraj Sakskeje. Die Projektstelle der Sorbischen Bildungsreferentin ist gefördert durch den Freistaat Sachsen.