select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Hornjoserbska rěčna komisija

Předsydstwo a čłonojo

předsydka
dr. habil. Sonja Wölkowa (Serbski institut)
e-mail: sonja@serbski-institut.de

městopředsyda
Michał Nuk (Ludowe nakładnistwo Domowina)

pokładnica
Daniela Heelemanowa (Rěčny centrum WITAJ)

čłonojo HRK
Ludmila Budarjowa
Monika Gerdesowa (Serbski rozhłós, MDR)
dr. Fabian Kaulfürst (Serbski institut)
Jadwiga Kaulfürstowa (Rěčny centrum WITAJ)
priwatny docent dr. Timo Meškank (njeje z čłonom Maćicy Serbskeje; Institut za sorabistiku, Lipšćanska uniwersita)
Sara Mičkec (šefredaktorka Rozhlada, Ludowe nakładnistwo Domowina)
dr. Anja Pohončowa (Serbski institut)
Hańžka Smolina (redakcija Serbskich Nowin)
Sylwija Šěnowa (Serbski gymnazij Budyšin)
dr. Jana Šołćina (Serbski institut)
prof. dr. Edward Wornar (Institut za sorabistiku, Lipšćanska uniwersita)