select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Myta Maćicy Serbskeje

Maćica Serbska je na swojej hłownej zhromadźiznje 10. jutrownika 2010 wobzamknyła, spožčić dorostowe myta, zo byštej so spěchowałoj nałožowanje serbskeje rěče a zaběra ze serbskimi stawiznami, kulturu a ludowědu.

Maćica Serbska wupisa kóžde druhe lěto myta za doros; přichodne wupisanje budźe 2021:

Myto Bogumiła Šwjele

Myto Michała Hórnika

Myto Arnošta Muki

Kontakt

Maćica Serbska z.t.

Maćica Serbska z.t.
dr. Anja Pohončowa
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
e-mail: macica.serbska(at)web.de

Dolnoserbske wótźělenje Maśica Serbska
dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de