K stawiznam towarstwa

Na Chróšćan srjedźnej šuli běše ze spočatk sydomdźesatych lět wotnoška Kamjenskeje hudźbneje šule zaměstnjena. Tam nawukny tójšto dźěći z wokoliny dujerski instrument piskać. Nimale wšitcy hudźbni šulerjo hrajachu tež w Chróšćanskim młodźinskim orchestrje, kotryž nawjedowaše Handrij Wjeńka. Tola wuchodźiwši šulu, bě tež kónc z hraćom, štož mnozy jara wobžarowachu. Tuž zrodźi so w tehdyšim Chróšćanskim wjesnym klubje zhromadnje z Handrijom Wjenku mysl, załožić staršisku skupinu.

Po wobšěrnych přihotach w lěće 1978, wobstaranju instrumentow přez wjesny klub z podpěru ministerstwa za kulturu a wosobinskim kontaktom z knjezom Janom Kóskom dozałoži so w lěće 1979 dorostowa kapała „Chróšćan muzikanća“.

Prěni wuměłski nawoda bě Handrij Wjeńka. Kapała so spěšnje po čłonstwje na 25 hudźbnikow rozwiła a zdoby sej připóznaće při zjawnych wustupach.

W nalěću 1981 přidružichu so Cyžec mandźelskaj jako spěwarjej. Wobšěrny repertoar serbskich, němskich a ćěskich pěsnjow so krótkodobnje nadźěła a tworješe solidny zakład za koncerty, zabawy a druhe wustupy. Hižo w lěće 1982 zdoby sej kapała při krajowym wurisanju w Ruhla prěnje městno w žanru „zabawna hudźba“. 1984 nawjazachu so kontakty k ćěskej kapawje „Božejaci“, štož wjedźeše ke intensiwnej kulturnej wuměnje. Mnohe wustupy w Ćěskej a 14 dnjowski zajězd do Pólskej zhromadnje z rejowanskej skupinu Smjerdźaca pod nawodom Alfonsa Jancy běchu z wjerškom wuspěšneho skutkowanja.

Přezlětnje naličichu so něhdźe 50 zjawnych wustupow.

Dnja 18. awgusta 1990 załožichu tehdyši čłonojo towarstwo „Chróščan muzikanća z.t.“ To běše prěnje towarstwo w župje „Michał Hórnik“, kiž po politiskim přewróće juristiski status towarstwa přiwza. Z tutym krokom běchu wuměnjenja za próstwy na spěchowanje přez zjawne srědki zarućene. Na tutym zakładźe běše tež móžne, być z hłownym nošerjom 1. mjezynarodneho festiwala dujerskeje hudźby, kiž je so 1992 w Budyšinje wotměł. Wustupy w Rakuskej na mjezynarodnym dujerskim festiwalu kaž tež pola partnerskich kapałow we starych zwjazkowych krajach běchu nowe wužadanja za naše hudźbniki.

W lěće 1994 dźělichu so 25 hudźbnikow do dweju skupinow a wutwori so dalša kapała z mjenom „Horjany“. Rozdźělne zajimy jednotliwcow ale tež dwójna wobsadka we kóždym hłosu běchu z přićinu dźělenja. Z teho wurosće , zo mamy we wuskej wokolinje dwě kapałje, kiž do dźensnišeho dnja dale wuspěšnje hraja a sej po potrjebje tež mjezsobu z hudźbnikami wupomhaja.

Čłonstwo našeho towarstwa so po ličbje přez přistup dalšich spěchowacych čłonow na 40 rozšěri. Z nimi zhromadnje pěstujemy ćiłe towarstwowe žiwjenje a organizujemy zjawne kulturne zarjadowanja we blišej wokolinje našeje gmejny Chrósćicy. Towaršliwa bjesada, pěstowanje tradicijow a zhromadny serbski spěw su při tym zwjazowacy element za naše čłonstwo.