select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wólbne kopolaki DOMOWINY – Zwjazka Łužiskich Serbow z. t. k wólbam Zwjazkoweho sejma dnja 24. septembra 2017

DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. je wólbne kopolaki k wólbam do Zwjazkoweho sejma 2017 zestajiła. Tute zjimaja aktualne wočakowanja DOMOWINY na mjeńšinowu politiku w nowej legislaturnej periodźe Zwjazkoweho sejma Němskeje.

Wólbne kopolaki su so kandidatam wólbnych wokrjesow pósłali, kotřiž w sydlenskim rumje Serbow kandiduja.

Wobsahowe ćežišća su:

1. rozšěrjenje politiskeje participacije mjeńšinow na zwjazkowej runinje,

2. podpěra europskeje byrgarskeje iniciatiwy „Minority SafePack“,

3. plan naprawow k škitej a spěchowanju narodnych mjeńšinow w Němskej,

4. nowelěrowanje Zakonja wo změnje mjenow za přisłušnikow mjeńšin

5. strukturna změna we Łužicy,

6. financowanje Załožby za serbski lud,

7. digitalne poskitki – serbsce digitalnje,

8. dwurěčnosć w zjawnosći a

9. dwurěčnosć we wobłuku wólbow.

Wotmołwy kandidatow

wólbny wokrjes 62 – Damna-Błota – Teltow-Fläming III – Górne Błota-Łužyca I

wólbny wokrjes 64 - Chóśebuz, Sprjewja-Nysa

wólbny wokrjes 65 - Łobje-Halštrow, Górne Błota-Łužyca II

wólbny wokrjes 156 - Budyšin

wólbny wokrjes 157 - Zhorjelc

 

Wólbne kopolaki DOMOWINY

naslědnje namakaće wólbne kopolaki DOMOWINY k wólbam do Zwjazkoweho sejma 2017.

připis

wólbne kopolaki

pozadkowe informacije k wólbnym kopolakam


 

Wólbne kopolaki Mjeńšinoweje rady Němskeje

Wólbne kopolaki mjeńšinoweje rady štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow w Němskej a wotpowědne wotmołwy kandidatow namakaće pod tutym linkom:

Wólbne kopolaki mjeńšinoweje rady

wotmołwy stronow

synopsa k wotmołwam


Europska byrgarska iniciatiwa „Minority SafePack“

Link k Europskej byrgarskej iniciatiwje „Minority SafePack“ namakaće tu.

 

 


Facebook Button