select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Namołwa Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

Tuchwilna wólbna doba rady Załožby za serbski lud (w dalšim Załožbowa rada) skónči so w měrcu přichodneho lěta. Tohodla měli za kmanymi kandidatami za nowu wólbnu dobu 2019 - 2023 pytać.

Po wustawkach Załožby za serbski lud § 5 wotstawk 2 dypk 1 přisłušeja Załožbowej radźe šěsć zastupjerjow serbskeho ludu, z toho štyrjo ze Swobodneho stata Sakska a dwajo z Kraja Braniborska. Kóždy z nich ma měć naměstnika.

Na zakładźe protokoloweje noticy k statnemu zrěčenju wo wutworjenju Załožby za serbski lud woli braniborska Rada za naležnosće Serbow zastupjerjow serbskeho ludu z Braniborskeje do Załožboweje rady. W Sakskej ma tutón nadawk Zwjazkowe předsydstwo Domowiny po wothłosowanju ze serbskimi zjednoćenstwami.

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namołwi k zapodaću kandidatnych namjetow za wuzwolenje serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do Załožboweje rady hač do 1. nowembra 2018. Namołwa so předewšěm wusměri na serbske zjednoćenstwa w Sakskej.

Namjety z wotpowědnym wopodstatnjenjom a z wupjelnjenym naprašnikom kandidatki/kandidata maja so zapodać na zarjad Domowiny, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.

Kandidaća měli slědowace wuměnjenja spjelnić:

wólbokmanosć po wólbnym zakonju Sakskeje; wuznaće k přisłušnosći serbskemu ludej; wobknježenje serbskeje rěče (ertnje a pisomnje); wosobinski angažement za serbski lud; zwólniwosć k čestnohamtskemu dźěłu jako čłonka/čłon Załožboweje rady a k přewzaću cyłoserbskeje zamołwitosće při rozsudach wo prioritach přichodneho spěchowanja serbskich projektow a institucijow.

Na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 19. oktobra 2018 schwali so wólbny porjad za wuzwolenje přichodnych serbskich čłonow Załožboweje rady ze Sakskeje, kotrež ma so přewjesć dnja 14. decembra 2018.

Dawid Statnik, předsyda Domowiny

Download:  naprašnik (MS Word)


Facebook Button