select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Brošurka wukubłanjow

Česćene knjenje, česćeni knježa,

tučasnje dźěłam na brošurce, kotraž ma młodym Serbam a Serbowkam wukubłanske powołanja pola serbskorěčnych předewzaćelow we Łužicy předstajić. Tuta ma wuńć w nalěću 2019. W brošurce maja młodostni, kotřiž su tuchwilnje we wukubłanju resp. kotřiž su před krótkim wukubłanje wotzamknyli, jich rjemjesło předstajić. Dale chcu młodostnym kontakty serbskich zawodow podać, pola kotrychž je móžno praktikum absolwować a/abo so wukubłać dać.

Zaměr při tym je, zo dóstanu łužiske zawody wjac wukubłancow a wukubłančow. Z tym maja so serbskorěčne rjemjesło a institucije spěchować. Młodostni dóstanu hruby přehlad k móžnosćam wukubłanja tu we Łužicy. Přidatnje skići so Serbam, kotřiž su so w cuzbje wukubłali, přehlad hdźe wobsteji móžnosć so powabić a so tak do domizny nawróćić.

Jeli maće zajim, zo so Waše předewzaće w tutej brošurce předstaji, prošu Was mi wupjelnjeny naprašnik hač do 25.03.2019 z mejlku (mlodzina(at)domowina.de) abo jako faks (03591 42408) wróćić.

Download: Naprašnik (PDF)

Download: Naprašnik (MS Word)

 

Wutrobny dźak!

Z přećelnym postrowom

Marija-Tereza Krawžic,
kubłanska referentka za młodźinu

 

Herzlichen Dank!

Maria-Teresa Krause,
Jugendbildungsreferentin


Facebook Button