select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Nowa społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin pola Domowiny

 

Štwórtk je Halena Jancyna prěni raz jako nowa społnomócnjena za serbske naležnosće wokrjesa Budyšin Domowinu wopytała. W dźěłowej rozmołwje z předsydu třěšneho zwjazka, Dawidom Statnikom, a jednaćelom Markom Kowarjom w Serbskim domje Budyšin su woni wo móžnosćach kooperacije rěčeli.

Dawid Statnik po tym praješe: “Je so drje zašłe lěta w Budyskim wokrjesu tójšto na dobro Serbow hibało. Ale runoprawna dwurěčnosć dawno hišće normalita njeje, a tohodla so wjeselimy, zo mamy zaso kompetentnu partnerku w krajnoradnym zarjedźe, kotraž móže na skutkowanje swojeje předchadnicy Reginy Krawcoweje nawjazać. Wězo so dale za to zasadźujemy, zo budźe bórze połne městno za tutón naročny nadawk, zwyšenje na třiceći hodźin tydźensce je prěni postup.”

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button