select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wojerecy: Župne předsydstwo so z projektami zaběra

 

Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ je na swojim posedźenju srjedu wječor konkluzije z aktualneho wuwića korony w našich kónčinach sćahnyło a serbske popołdnjo za swójby, kiž bě 7. nowembra w Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu planowane, na čas po pandemiji přestorčiło. Čłonojo gremija su so na zwoprawdźenje swojeju wuspěšneju projektow we wubědźowanju „Čiń sobu” koncentrowali. Tak chce regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa w ramiku projekta „Serbska kulturna a zetkawanska bróžeń – Domowinski dom Wojerecy“ tež runinu za walkowanje jejkow zaměstnić. Za klětu su zarjadowanja kaž hudźbno-literarne popołdnjo předwidźane. Hladajo na projekt „Žiwa kuzłarska křinja serbskich bajkow, bajow a powědančkow“ přihotuja wubědźowanje šulerjow: Zaměr je swobodne powědanje dźěći na zakładźe wobrazow z motiwami powěsćow.

Župa chce so na kubłanskimaj jězbomaj Budyskeje župy 2021 a 2022 na slědach Zejlerja a Kocora wobdźělić a wosebje składnostnje Lěta župow wuměnu ze wšelakimi regionami pěstować. Hłowna a wólbna zhromadźizna župy budźe klětu 5. małeho róžka na žurli Kulturneje fabriki w domje, hdźež je so Domowina załožiła. Chcedźa šěrše wobdźělenje z towarstwow hač dotal zmóžnić a tohodla simultane přełožowanje poskićić. Přiwšěm ma so serbšćina jako jednanska rěč narodneje organizacije z rěčnymi rumami skrućić, tohodla wostanu dosahace rěčne znajomosće z wuměnjenjom za sobudźěło w župnym předsydstwje.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button