select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen 2015

Jano apokryfy hyšći cakaju
Pśeglědowanje dolnoserbskeje Biblije bližy se kóńcoju

Wót łońskego decembra pśeglědujo kupka dobrowólnikow digitalnu wersiju slědnego cełkownego wudaśa dolnoserbskeje...

Česćene knjenje, česćeni knježa,

wutrobnje přeprosymy Was na lětuši Institutny dźeń, kotryž přewjedźemy

pjatk, dnja 4. decembra 2015, mjez 14 a 17 hodź.

na žurli Serbskeho doma w Budyšinje.

Před...

Im Rahmen der Ausbildungs- und Studienorientierung finden in der kommenden Zeit unterschiedliche Veranstaltungen für sorbische Jugendliche statt. In diesem Zusammenhang werden den Schülern...

W přichodnym času su w ramiku wukubłanskeje a studijneje orientacije serbskich młodostnych rozdźělne zarjadowanja předwidźane. W tutym zwisku maja so šulerjam informacije wo móžnosćach wukubłanja,...

Štwórtk, dnja 5.11.2015 w 16 hodź. přewozmje Serbski muzej z rukow Korutanskeho Słowjenca, wuměłca Karla Vouka štyri z cyłkownje 25 taflow ličaceho wobrazoweho cykla SATKULA ABO (S)TWOR(JEN)A KRAJINA...

Europeadaknihu 2012 skazać!

Hižo wjacore měsacy dźěłaja zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka, Domowiny, FUEN a Serbskeho Sokoła na wobrazowej knize Europeada 2012. Tuchwilu je zhotowjenje 300...

Lětuši XVIII. seminar słowjanskich narodnych mjeńšinow sobustawskich organizacijow FUEN wotměwaše so pola čěskeje narodneje mjeńšiny w Chorwatskej. Hłowne temy seminara běchu, so zeznajomnić ze...

Štwórtk, dnja 29. oktobra 2015, přeprošuje Serbski institut 19.00 hodź. na wječorny přednošk dr. Marije Měrćinoweje pod titlom ”Wizuelne identifikacije. Aspekty portretoweje fotografije pola Serbow w...

termin turněra: 12.03.2016

městnosć: sportowa hala na Budyskim Třělnišću

čas: 8 do 18 hodź.

zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.

wuhotowar: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296

 kontaktna...

W Daruvaru w Chorwatskej wotmě so wot 15. do 18. oktobra FUEN-seminar słowjanskich narodnych mjeńšinow, kotryž organizuje Domowina kóždolětnje w nazymje. Bjarnat Cyž, wiceprezident Federalistiskeje...

 Čłonam a čłonkam KSS kaž tež dalšim serbskim awtoram a publicistam k informaciji!

 

1.      Přeprošenje:

Póndźelu, dnja 26. oktobra 2015, wotměje so w “Žonopowej stwičce” (Senfstube) na Hrodowej 3...

W  zašłej  hrajnej  dobje  w  Delnjej  Łužicy wuspěšna  inscenacija  »Nic  so  smjeć!« swjeći  sobotu,  17. oktobra  swoju  hornjo- serbsku premjeru w Budyskim Dźiwadle na hrodźe.  Komedija  z  pjera...

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button