News

Pjeć nowych čłonow móžeše skupinski předsyda Domowinskeje skupiny Malešecy Klaws Petrenc na hłownej zhromadźiznje skupiny wčera, 24.2.2020, w...

Popołdnjo za swójby wuhotowa biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty wčera (w zymskich prózdninach 19.2.20) w Domje tysac hatow w Stróži. Na...

Hdy? / Wann?
štwórtk / Donnerstag den 12.09.2019, um 18.00 h

Hdźe? / Wo?
w Malešecach w hosćencu Wódny muž
in Malschwitz im Wassermann-Wódny muž

Što...

Zastupjerjo Domowiny, Sakskeje serbskeje rady a Załožby za serbski lud přeproša na zhromadny serbski wječor.
Chcemy so z Wami wo aktualnych serbskich...

Vertreter der Domowina und sorbischer Gremien laden zu einem gemeinsamen Abend ein.

Eingeladen sind alle, die sich der sorbischen Sprache und Kultur...

Download Flyer (als PDF)

Přeprošenje jako PDF

Rachlow počesći Korlu Bohuwěra Šěcu

25. awgusta 2018 w 14.00 hodź. wotkryje so w Rachlowje pod Čornobohom při bywšej šuli tafla k wopomnjeću na Korlu...

Lube dźěći!
Moji přećeljo, rangerojo biosferoweho rezerwata, a ja přeprošujemy Was wšitkich na

5. dźeń rangerow.

Přińdźće wšitcy sobotu, 30. julija...

Chór Serbskeje zakładneje šule Budyšin wotewrě dźensa připołdnju z małym programom pod nawodom wučerki Gabriele Bajtloweje jutrownu studnju na...

Domowina-Regionalverband "Jan Arnošt Smoler" Bautzen

Regionalny běrow Budyšin/
Regionalbüro Bautzen
Postplatz 2/Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefon: (03591) 550211
Telefax: (03591) 42408
E-Mail: katja.liznarjec@domowina.de