News

Přeprošenje

Na čitanje z Markom Grojlichom přeprošujetaj wutoru, 6. oktobra, w 17.00 hodź. Domowinska skupina Malešecy a župa “Jan Arnošt Smoler” do...

Wutoru, 29.9.2020, zetka so Domowinska skupina Malešecy na zabawne popołdnjo. Běchu sej Witaj-pěstowarnju přeprosyli za krótki program. Dźěći jim při...

 

Kónc septembra podachu so čłonojo Budyskeje župy “Jan Arnošt Smoler” na swoju kóždolětnu kubłansku jězbu. Dohromady poda so 37 čłonow z 9...

 

Dnja 12.9.2020 wotmě so open-air kino w Radworju. Wuhotował a zarjadował bě jón Radworski młodźinski klub,kiž je čłon župy „Jan Arnošt Smoler“...

Domowina-Regionalverband "Jan Arnošt Smoler" Bautzen

Regionalny běrow Budyšin/
Regionalbüro Bautzen
Postplatz 2/Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefon: (03591) 550211
Telefax: (03591) 42408
E-Mail: katja.liznarjec@domowina.de