select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Statnik a Kühn: Strukturna změna wažna tema za přichod serbskeho sydlenskeho ruma – chcetaj zhromadne dźěło dale wjesć

Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, a Stephan Kühn, sakski zapósłanc Zelenych w zjwazkowym sejmje, staj so wutoru w Serbskim domje na dźěłowu rozmołwu zetkałoj. W srjedźišću steješe połoženje Łužicy a serbskeho ludu po pjatkownym wobzamknjenju zwjazkoweho sejma wo zakonjomaj za zakónčenje wudobywanja wuhla a zesylnjenje potrjechenych regionow.

Dawid Statnik, předsyda Domowiny, so po rozmołwje wupraja:

„Stephan Kühn je nam Serbam jako zapósłanc regiona a čłon poradźowaceho wuběrka za prašenja serbskeho ludu při zwjazkowym ministerstwje za nutřkowne ze spušćomnym partnerom. Wón běše tež Serbam poboku, kiž su krajne dźěłowe zjednoćenstwo ,serbske žiwjenje’ Zelenych w Sakskej załožili.

Smój sej přezjednaj: Je wulke zbožo, zo so čas přesydlenjow brunicy dla nachila. Wěmoj, zo njesteji Łužica jenož před wulkimi socialno-hospodarskimi, ale tež ekologiskimi wužadanjemi.

Za tučasnu strukturnu změnu Łužicy je namaj wažne, zo so wobdźělenske procesy towaršnosće tak zesylnja, zo so móžne rozsudy zhromadnje z potrjechenymi wuwiwaja. Jenož tak budźe móžno, wobydlerstwu lěpšiny a šansy strukturneje změny wuwědomić.”

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button