select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Přeprošenje na serbski wječor we Wulkej Dubrawje

Župa Budyšin přeproša wutrobnje na přichodny serbski wječor, kiž budźe 10. oktobra w 19 hodź. we Wulkej Dubrawje w Šnajdrec wobchodźe za kuchnje, Dwórnišćowa 1.

Připrajili su dotal předsyda Domowiny Dawid Statnik, čłonka zwjazkoweho předsydstwa Marja Michałkowa a čłonka župneho předsydstwa župy “Jan Arnošt Smoler” Budyšin Leńka Thomasowa.

Kóždy zajimc je wutrobnje witany, so wobdźělić, so słowa jimać abo tež jenož připosłuchać.
Přizjewjenje njeje trěbne.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Drježdźanska dróha 18 / Dresdener Str. 18,
02977 Wojerecy - Wórjejce /
Hoyerswerda (HOYWOJ)

tel. +49 (0)3571 60 84 614
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button