select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Prěnje lětuše posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 29. januara

Pjatk, 29. januara, w 17.30 hodź. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny so lětsa prěni raz schadźuje. Pandemije dla so posedźenje přewažnje digitalnje wotmě. W přiłoze namakaće aktualizowany dnjowy porjad zarjadowanja (serbsce a němsce).

Na dnjownem pórěźe stoje mjazy drugim toś te temy:

  • dojadnanje na nowy termin 20. (wólbneje) głowneje zgromaźiny Domowiny,
  • wobjadnanje pśedłogi za źěłowe směrnice Domowiny 2021 – 2023 ako

dopórucenje za głownu zgromaźinu,

  • rozpšawje zastojnstwa Domowiny a RCW a pśiwześe jeju źěłowych śěžyšćow za 2021.

Pósejźenje se teke w interneśe wusćeła

Zajmce mógu pósejźenjoju – kšutego stawa pandemije dla – jano pśez livestream slědowaś.

Napšašowanja cłonkow Domowiny a gósći k serbskim nastupnosćam móžośo do togo z mejlku

zapódaś pla Marcel.Brauman@domowina.de.

 

Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim tute temy:

- dojednanje na nowy termin 20. (wólbneje) hłowneje zhromadźizny Domowiny,

- wobjednanje naćiska za dźěłowe směrnicy Domowiny 2021-2023 jako doporučenje za hłownu zhromadźiznu,

- rozprawje zarjada Domowiny a RCW a schwalenje jeju dźěłowych ćežišćow za 2021.

Posedźenje so tež internetnje wusyła (link 

). Zajimcy móža posedźenje – kruteho stawa pandemije dla – jeničce přez livestream sćěhować. Naprašowanja čłonow Domowiny a hosći k serbskim naležnosćam móžeće do toho mejlnje zapodać pola Marcel.Brauman@domowina.de .

Stejnišćo zarjadowanja je na žurli Serbskeho domu w Budyšinje, Póštowe naměsto 2, 02625 Budyšin. Serbscy žurnalisća móža so tež za wobdźělenje na městnje přizjewić, prošu z wotmołwu na tutu mejlku.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button