select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wuměna serbskich gremijow

Wuměna serbskich gremijow póndźelu, 6.7.,  w 13 hodź. w Serbskim domje Budyšin    

Póndźelu, 6. julija, w 13 hodź. zetkaja so na přeprošenje předsydy Domowiny, Dawida Statnika, zastupjerjo serbskich gremijow na wuměnu w Budyskim Serbskim domje:    

Kathrin Šwjelina, předsydka Braniborskeje rady za naležnosće Serbow,

Marko Suchy, předsyda Sakskeje serbskeje rady,

Susann Šenkec, předsydka załožboweje rady,

Marko Šiman, předsyda parlamentariskeje přirady załožby,

Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud,

Marcus Kóncaŕ, zastupowacy jednaćel Domowiny,

Dawid Statnik, přesdsyda Domowiny.   

Na spočatku je fotografowanje móžno.

Wo wuslědkach wuradźowanja budu wobdźělnicy informować.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button