select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Ze serbšćinu šěršu zjawnosć do Łužicy wabić – z brošurku wo serbskosći regiona kroča na nowych pućach

 

Nětk móža so zajimcy zwonka Łužicy, ale tež naši susodźa we Łužicy, kotřiž njejsu so ze Serbami hišće zaběrali, na nazorne a přehladne wašnje w internetnje přistupnej brošurce wo Serbach informować. Pod titulom „Lausitz Łužyca/Łužica Die Sorben/Wenden – verbinden die Lausitz” namakaja na 28 stronach z wjele fotami a zemjepisnymi kartami němskorěčne informacije z wobłukow kultura/rěč, tradicija, faktor hospodarstwa a turizm.

Link: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Publikationen/zwl_broschuere_sorben_wenden.pdf

(Směće rady titulny wobraz dale rozšěrjeć :-)

Wudawaćel je „Dźěłarnička přichod Łužica”, projekt „Hospodarskeho regiona Łužica tzwr.”, w kooperaciji z Domowinu a Serbskim institutom. Redakciju měještaj Pětr Brězan, referent Domowiny za hospodarske a infrastrukturelne nalěznosće, a dr. Fabian Jacobs, wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho instituta, na starosći; jeju su Stephanie Bierholdt, Frank Müller a Daniel Häfner podpěrali. Nakład je 5.000 eksemplarow, rozšěrjenje přewozmu serbske institucije, komuny w serbskim sydlenskim rumje, społnomócnjeni za serbske naležnosće, zarjadnišća za informacije turistam atd.

K wobsahej a zaměrej so Pětr Brězan, referent Domowiny, wupraja:

„Zawodne słowo brošurki je trojorěčne – runja wšěm nadpismam: němsce, delnjo- a hornoserbsce. Čitar dóstanje tež dohlad do někotrych serbskich słowow a rěčnych wobrotow. So wě, zo ani serbska kuchnja ani serbske nałožki w brošurce njepobrachuja, wšako chcemy z tym turistow do Łužicy přiwabić, tohodla namakaš mjez druhim kolesowarske puće a wosebite městna serbskosće. Ale žiwa serbšćina, samozrozumliwa dwurěčnosć steji jako najwažniše znamjo jónkrótnosće Łužicy w srjedźišću.

Z wotpohladom na nowych pućach kročimy. Dotal rěkaše faktisce přeco na polu serbskeho marketinga: Čim šěrša ta zjawnosć, ćim mjenje rěče a ćim wjac folklory. Wězo na našu krasnu folkloru njezabudźemy, ale přicpěwamy potencielnym němskim zajmcam, zo je nam Serbam naša maćeršćina runja němčinje za Němcow najbytostniši fundament narodneho byća a takrjec „wizitka” cyłeho regiona, serbskeje Łužicy. A tak kaž słuša zaznawanje melodije italšćiny kóždemu němskemu turistej k radźenemu dowolej w Italskej, byrnjež sam italsce njemóhł, tči najwjetši potencial Łužicy, kotraž je hosćom powabliwa, w serbšćinje, kotruž na dróhach a w hosćencach słyšiš.”

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button