Budyska jutrowna studnja wotewrjena

Chór Serbskeje zakładneje šule Budyšin wotewrě dźensa připołdnju z małym programom pod nawodom wučerki Gabriele Bajtloweje jutrownu studnju na Mjasowych wikach w Budyšinje.

Alexander Ahrens porěča a pokaza na podawki a akcije jutry w Budyšinje. Po tym zarejowachu šulerjo wokoło dalšeje jutrownje pyšeneje studnje na Hłownym torhošću. Pyšenje jutrowneje studnje bě Budyske Turistiske towarstwo z parnterami organizowało.