News

Hdy? / Wann?
štwórtk / Donnerstag den 12.09.2019, um 18.00 h

Hdźe? / Wo?
w Malešecach w hosćencu Wódny muž
in Malschwitz im Wassermann-Wódny muž

Što...

Zastupjerjo Domowiny, Sakskeje serbskeje rady a Załožby za serbski lud přeproša na zhromadny serbski wječor.
Chcemy so z Wami wo aktualnych serbskich...

Vertreter der Domowina und sorbischer Gremien laden zu einem gemeinsamen Abend ein.

Eingeladen sind alle, die sich der sorbischen Sprache und Kultur...

Download Flyer (als PDF)

Přeprošenje jako PDF

Rachlow počesći Korlu Bohuwěra Šěcu

25. awgusta 2018 w 14.00 hodź. wotkryje so w Rachlowje pod Čornobohom při bywšej šuli tafla k wopomnjeću na Korlu...

Lube dźěći!
Moji přećeljo, rangerojo biosferoweho rezerwata, a ja přeprošujemy Was wšitkich na

5. dźeń rangerow.

Přińdźće wšitcy sobotu, 30. julija...

Chór Serbskeje zakładneje šule Budyšin wotewrě dźensa připołdnju z małym programom pod nawodom wučerki Gabriele Bajtloweje jutrownu studnju na...

Dohromady 47 šulerjow 1. – 4. lětnika zakładneje šule Bart přewjedźechu dźensa Swjedźeń serbskeje rěče na šuli. Cyłkownje maja tam 50 šulerjow, kiž...

Ausstellungseröffnung
„Serbske nałožki - serbske jutrowne jejka“
„Sorbisches Brauchtum - Sorbische Ostereier“

Freitag, den 05.02.2016 um 17.00 Uhr
HAUS...

Domowina-Regionalverband "Jan Arnošt Smoler" Bautzen

Regionalny běrow Budyšin/
Regionalbüro Bautzen
Postplatz 2/Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefon: (03591) 550211
Telefax: (03591) 42408
E-Mail: katja.liznarjec@domowina.de