Přehlad wobzamknjenjow rjadnych a wurjadnych posedźenjow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wot 16. hłowneje zhromadźizny Domowiny

Download jako PDF:
Přehlad wobzamknjenjow rjadnych a wurjadnych posedźenjow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wot 16. hłowneje zhromadźizny Domowiny

(Die Beschlüsse sind in der Sprachversion ihres Beschlusses dokumentiert./
The resolutions are just in Upper Sorbian language available.)