select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Planowany wótběg

(staw: 10.09.2018 - Změny su móžne.)

Stwórtk, 13.09.2018

09:00 góź.

Wuwitanje
pśez
Dawida Statnika, pśedsedarja Domowiny a
Heike Zettwitz (decernentka w Krajnoradnym zastojnstwje Zgórjelc)

09:10 góź.

Pśiwitańske słowa, mjazy drugim
ministarki dr. Martina Münch (Ministarstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu Bramborskeje) a
ministarki dr. Eva-Maria Stange (Sakske statne ministarstwo za wědomnosć a wuměłstwo)

09:30 góź.

Napšašowańska a rozgranjańska runda

10:30 góź.

Kafejowa pśestawka

10:50 góź.

„Transformacija Łužyce a Serby“
Daniel Häfner M. A. (BTU)


11:20 góź.

„Starodawny sedleński rum Serbow – wuchadnišćo europejskego kompetencnego regiona za wěcejrěcnosć a rěcnu rewitalizaciju?“
Měto Nowak (Ministarstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu Bramborskeje)

11:50 góź.

„Regionalne wuwiśe w nimsko-serbskem sedleńskem rumje“
Wolfgang Zettwitz (Regionalny planowański zwězk Górna Łužyca-Dolna Šlazyńska)
Carsten Maluszczak (Regionalne planowańske zgromaźeństwo Łužyca-Błota)

12:20 góź.

Wobjedowa pśestawka

 

13:20 góź.

„Wuwiśe wejsnego ruma w pódzajtšnej Europje z pśirownujuceje perspektiwy a z wósebnym źiwanim na pśichod narodnych mjeńšynow na zakłaźe wubranych aktualnych pśikładow źěl 1 a źěl 2“
dr. Meinolf Arens (Nosarske towaristwo INTERREG z. t./Mnichow) a
Christina M. Zelenac M. A.

13:50 góź.

„Digitalizacija ako šansa za Serbow: Co ma se cyniś?“
Jan Budaŕ (Załožba za serbski lud)

 

14:20 góź.

„Potenciale UNESCO-konwencije k zdźaržanju imaterielnego kulturnego derbstwa Serbow a Łužyca“
Anita Szczukowski (Serbski institut)

 

14:50 góź.

„Pśewóźujuce slěźenja k socialnej změnje we Łužycy – teze k statkowańskim wobcerkam“
dr. Fabian Jacobs (Serbski institut)

 

15:20 góź.

Kafejowa pśestawka

 

16:00 góź.

„Góspodarske faktory a šanse w Górnej Łužycy“
Frank Großmann (Industrijna a wikowańska komora Sakska)


16:30 góź.

„Wid dwojorěcnych komunow na Serby“
Ralf Brehmer (šołta gmejny Rěčicy/powědaŕ Zwězka Łužyska runda)

 

wót 17:00 góź.

Get together z kulinariskimi chłošćonkami z Łužyce

 

Pětk, 14.09.2018

09:00 góź.

„K spěchowańskim móžnosćam w Europje wót 2020“
Erich Unterwurzacher (Europejska komisija/generalna direkcija regionalna politika a měšćańske wuwiśe)

09:25 góź.

„Regionalne wustatkowanja góspodarskich změnow na narodne mjeńšyny“
Bjarnat Cyž (Federalistiska unija europskich narodnosćow- FUEN)

09:45 góź.

Pśedstajenje workshopow pśez moderatorow w plenumje

10:15 góź.

Kafejowa pśestawka

10:30 góź. – 12:00 góź.

Prědna runda źěłarnickow

12:00

Wobjedowa pśestawka


13:00 góź. – 14:30 góź

Druga runda źěłarnickow

14:30 góź.

Kafejowa pśestawka15:00 góź.

Zespominanje wuslědkow źěłarnickow15:30 góź. 

Kóńc 

 

Temy źěłarnickow

I.

„Lausitz/Łužica/Łužyca Europejski kompetencny region za rěcy narodnych mjeńšynow w digitalnej dobje“
moderacija: Měto Nowak/dr. Fabian Jacobs

 

II.

Kulturelne derbstwo we Łužycy Serbska specifika pśi strukturnem wuwiśu Łužyce we wobcerkach turizma a kultury a kreatiwnego góspodarstwa“
moderacija: Claudia Muntschick (Kreatiwna Sakska)

 

III.

Zagronitosć komunow za serbske nastupnosći. Co jo notne, aby młode serbske familije we Łužycy wóstali resp. zasej slědk pśišli?“
moderacija: Katharina Jurkowa/Wolfgang Zettwitz

 

IV.

„Góspodarstwo w drobnem − Jo wěcejrěcnosć pśi załoženju firmow resp. pśi rědowanju naslědnistwa lěpšyna?“
moderacija: Maximilian Hasacky

 

V.

Nadawki serbskich institucijow w ramiku strukturnego wuwiśa “
moderacija: Hartmut Koschyk

 

VI.

Kótare funkcije móžo cerkwja pśewześ pśi zdźaržanju serbskeje rěcy a tradicijow we zwisku ze strukturneju změnu resp. strukturnym wuwiśim we Łužycy?“
moderacija: dr. habil. Hartmut S. Leipner (Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t.)

 

              

(Kopie 1)


Facebook Button