Wustajeńca "Krabat 2.0 - Krabat dźensa" w Budyskim Serbskim domje

 Štóž zastupi tučasnje do Serbskeho domu, toho witaja pisane wobrazy najwšelakorišeho razu. Srjedu, dnja 29.3.17 wotewrě so tam wustajeńca “Krabat 2.0 – Krabat dźensa”. Předsyda Domowiny Dawid Statnik dźakowaše so wšitkim akteram za bohate wobdźělenje. Christina Boguszowa, direktorka Serbskeho muzeja pokaza při tutej składnosći na wustajeńcu wo historiskej wosobje Krabata Janka Šajatovića, kotraž budźe 17.9. we Serbskim muzeju wotewrjena. Hudźbnje wobrubi Paulina Liznarjec, šulerka 6. lětnika Serbskeho gymnazija zarjadowanje a njezahra jeno na huslach ale tež na serbskich husličkach.Wubědźowanje běše w lěće 2016 dźěl zhromadneho kooperaciskeho projekta Domowiny z.t. a Serbskeho muzeja Budyšin. Ze wšitkich župnych kónčin, kaž tež we wšitkich mjenowanych starobnych skupinach zapodachu so wjace hač 160 wudźěłkow. Kónc zašłeho lěta buchu mytowani na swjedźenskim zarjadowanju počesćeni a wubrane twórby w Serbskim muzeju pokazane.Tučasnje wustaja so twórby na chódbach a na žurli Serbskeho domu kaž tež w Serbskej kulturnej informaciji.fota: Clemens ŠkodaRejzka Krügerowa / Theresia Krügerkubłanska referentka za młodźinu / Jugendbildungsreferentin 2015_Domowina-Wort-Bild-Marke_web_kleinDomowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. / Bund Lausitzer Sorben e. V.Póstowe naměsto 2 / Postplatz 202625 Budyšin / Bautzentel.:       03591 550-120mobil: 01523-6241635 (nowe/ neu!)fax:       03591 42408e-mail:  t.krueger@sorben.comweb:     www.domowina.de
facebook: kubłanska referentka
 Projektne městno serbskeje kubłanskeje referentki je spěchowane přez Swobodny kraj Sakskeje. Die Projektstelle der Sorbischen Bildungsreferentin ist gefördert durch den Freistaat Sachsen. Pohladajće tola raz do našeje protyki:http://www.domowina.de/hsb/protyka