WUPISANJE ZA 38. SOKOŁSKI WOLEJBULOWY TURNĚR WO POKAL DOMOWINY w Radworju

termin turněra: 16. meje 2020městnosć: sportowa hala „Slavia“ w Radworjučas: 8 do 16 hodź.zarjadowar: Serbski Sokoł z.t.wuhotowarjo: Sokoł Budyšin z.t., Škit Budyšin, Mustwo 1296kontakt: serbski-sokol@gmx.dezaměr turněra: Pod sokołskim hesłom „Sportej a narodej – zdar!“ chcemy so zetkać k lóštnemu sportowanju a zabawje. Zdobom chcemy styki mjez serbskimi wolejbulistkami a wolejbulistami a dalšimi sportowčemi a sportowcami skrućić a k popularizaciji Serbskeho Sokoła přinošować.přeprošene mustwa: Na turněr witane su mustwa dotalnych turněrow a nowačcy. Wolejbulowe cyłki z wukraja znowa přeprošene njebudu. Kóždy/kóžda wolejbulist/ka, kotryž/kotraž so do jednoho mustwa zarjaduje, njech so w swójbje sportowcow derje čuje.woprawnjeni hrajerjo: Turněr je ludosportowe zarjadowanje. Tohodla smědźa so na nim prěnjorjadnje hrajerjo/hrajerki ludosportoweje a wokrjesneje klasy wobdźělić. Na mustwo smě tež jedyn aktiwny nadwokrjesneje runiny nastupić. To płaći zdobom za wolejbulistow, kotřiž su hižo raz na wobwodnej runinje abo wyše hrali. Za hrajerjow, staršich hač 45 lět, njeje žanoho wobmjezowanja, za hrajerki scyła žane. Hrać smědźa wšitcy nad 16 lětami. Pře njezboža zawěsćić ma so kóždy wobdźělnik sam.zestawa mustwow: Wobkedźbować so ma, zo přisłuša kóždemu mustwu znajmjeńša pjeć (wšitcy pjećo dyrbja na hrajnišću stać a hrać), maksimalnje dźesać hrajerjow, zo su měšane cyłki muži a žonow dowolene, zo smě jednotliwc w běhu turněra jenož w jednym mustwje nastupić a zo je zapłaćenje startoweho pjenjeza 20 eurow na konto Serbskeho Sokoła zdobom zwjazowace přizjewjenje mustwa (konto: Kreissparkasse Bautzen, IBAN: DE31 8555 0000 1000 0983 77 / SWIFT-BIC: SOLADES1BAT, mějićel konta: Serbski Sokoł z.t. / pola wužiwanskeho zaměra prošu takle pisać: mjeno mustwa, zamołwity, mailowa adresa zamołwiteho), šulerske cyłki njetrjebaja žadyn startowy pjenjez płaćić.modus wubědźowanja: Konkretny modus wotpowěduje wot ličby přizjewjenych mustwow a budźe při wulosowanju skupin wozjewjeny. Na čas hrate njebudźe, ale kaž hižo w zašłymaj lětomaj na dypki. Městna so do poslednjeho wuhraja. Wysokosć saka: 2,43 msudnicy: plan sudnikow budźe z hrajnym planom wupowěsnjenyhruby wotběh: Hala je wot 8 do 16 hodź. skazana. Zahajimy turněr 8.15 hodź. z witanjom, předkoło započnje so 8.30 hodź. Po turněrje stej mytowanje dobyćerjow a zhromadna bjesada zaplanowanej. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.termin přizjewjenja: 29. februar 2020Termin a městnosć wulosowanja budźetej hišće podatej, na kóždy pad do jutrownych prózdnin 2020. Milan Funka, starosta