select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

XIII. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica” wuspěšnje zakónčeny

Z festiwalnej fanfaru wuklinča njedźelu, 7. julija wječor na swjedźenišću w Chrósćicach XIII. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica” 2019. Wjace hač tysac sobuskutkowacych z tu- a wukraja bě wot štwórtka hac do njedźele programy w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach wuhotowało. Z něhdźe 22.000 wopytowarjemi docpě lětuši festiwal rekordnu ličbu.

Festiwal “Łužica” ma w scenje folklornych ansamblow swěta dobre mjeno a woni přijědu rady do Łužicy, praji předsyda přihotowanskeho wuběrka Marko Kowar. Wón a předsyda Domowiny Dawid Statnik so wšěm, kiž su k poradźenju lětušeho festiwala přinošowali, tež po tutym puću wutrobny dźakujetaj: wšěm wobdźělenym małym a wulkim wuměłcam, jich předwodnikam, wšěm pomocnikam a organizatoram, wšěm hosćićelam, wobsedźerjam wobdźělenych dworow w Hochozy a Chrósćicach, komunalnym politikarjam, wšěm sponsoram a podpěraćelam a nic naposledk wobdźělnym přistajenym Załožby za serbski lud, Rěčneho centruma WITAJ a zarjada Domowiny. Bjez jich wulkeho angažementa njeby so tajki kulturny wjeršk poradźił.

Mjez wuhotowarjemi lětušeho mjezynarodneho folklorneho festiwala běchu ansamble z Peruwa, Boliwiskeje, Algeriskeje, Pólskeje, Georgiskeje, Madźarskeje, Awstriskeje, z Ruskeje, Nepala, Słowakskeje, Čěskeje a Makedonskeje. “Tajki festiwal skića móžnosće mjezsobneho zeznaća a wuměny a je wězo přeco rjane dožiwjenje”, tak Marko Kowar. Tomu słuži mjez druhim stajnje sobotu připołdnju wot Domowiny zarjadowany kulturny forum, na kotrymž so lětsa šěsć wukrajnych skupin předstaji a wo sebi, swojich stawiznach, swojej kulturje a situaciji rozprawješe. Za swoje wurjadne wuměłske wukony dósta słowakska skupina Bobáňovci z Terchova wosebity diplom.

Lětuši folklorny festiwal bě so štwórtk wječor w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle oficialnje zahajił. Hižo do toho wotměštej so předstajeni wukrajnych skupin za dźěći a šulerjow a nawječor swjedźenski ćah po měsće, kiž přićahowaše lětsa dwójce telko přihladowarjow kaž 2017.

Pjatk gastěrowaše festiwal – lětsa hižo k 7. razej – w Hochozy w Delnjej Łužicy. Tež tam zliči so sylniše wobdźělenje.

Sobotu a njedźelu stejachu Chrósćicy cyle w znamjenju festiwala. Wot 15 hodź. prezentowachu so we wosebitym programje skupiny, kiž haja imaterielne kulturne herbstwo swojeho luda, kiž je hižo abo hdźež so wo tutón škitny titul UNESCO prócuja. Na šěsć dworach a sydom jewišćach pokazachu tu- a wukrajne ćělesa zahorjace programy. Kralec dwór steješe cyle w znamjenju MDR. Intendantka prof. Karola Wille a direktor Sandro Viroli přinjeseštaj překwapjenku sobu: Wot 01.01.2020 wusyła Serbska redakcija rano wšědnje hodźinu dlěje, štož běchu sej mnozy, tež Domowina, hižo dołho přeli. Předsyda Domowiny Dawid Statnik so hosćomaj a zapósłancej Sakskeho krajneho sejma Alojsej Mikławškej, kotryž bě ideju tohorunja podpěrał, za to wutrobnje dźakowaše.
Na dworach poskićachu kulinariske chłóšćenki a na nawsy běchu małe wuměłske wiki. Cyła wjes swjećeše hač do ranja z tysacymi hosćimi.

Přichodny mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica” wotměje so wot 22. do 25. julija 2021.

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

nowinska rěčnica,
wosobinska referentka předsydy

Pressesprecherin,
persönliche Referentin des Vorsitzenden

Domowina z. t./Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202

presse(at)domowina.de

https://www.facebook.com/nowinska.recnica

www.domowina.de


Facebook Button