Domowina spožča wuznamjenjenja

Mytowanski wuběrk Domowiny je nětko wozjewił lětušich lawreatow Myta Domowiny, myta za dorost a Čestnych znamješkow Domowiny. Wuznamjenjenja přepodadźa předsyda Domowiny Dawid Statnik a mytowanski wuběrk pjatk, dnja 11. oktobra,
17 hodź. w Budyskim Serbskim domje.Myto Domowiny 2013 spožča soMonice Cyžowej z Noweje Jaseńcy,
Ursuli Starikowej z Janšojc a
Janej Kneblej z Pančic-Kukowa. Hanka a Marta Zahrodnikec z Ćiska kaž tež Serbski widejokružk (medijo –pedagogiska iniciatiwa SAEK-Budyšin) buchu wuzwole za Myto Domowiny za dorost.Čestne znamješko Domowiny 2013 dóstanu:Angelika Šěnowa ze Šunowa,
Annemarie Paulowa z Rowneho,
Marija Rjenčowa z Wojerec,
Helga Hanšowa z Wojerec,
Christina Cušcyna z Budyšina,
Fryco Kšamaŕ z Drjenowa,
Burkhard Jurk z Kózlego,
Křesćan Wałda z Jaseńcy,
Marija Šołćina z Pančic-Kukowa a
dr. Piotr Pałys z Opole.Žurnalisća su na wuznamjenjenske zarjadowanje dnja 11. oktobra w 17 hodź. w Budyšinje wutrobnje přeprošeni. Prosymy pak wo přizjewjenje najpozdźišo hač do
11. oktobra: tel. 03591 550-202 abo e-mail:
felber-pr-domowina@sorben.com.

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert