select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wojerowscy Serbja so na lěće župow a Zejlerja a Kocora přihotuja

 

Předsydstwo župy „Handrij Zejler” Wojerecy je so na swojim posedźenju srjedu wječor w bróžni domu Domowiny na namjet za klětuše „lěto župow” dojednało. W lěće 1921 buchu w radnej pincy Wojerecy wjacore župy załožene, tohodla měło so oficielne spominanje w starym měsće zahajić a wot tam poćehnje swjedźenski ćah do noweho města. Za centralne swjatočne zarjadowanje Domowiny namjetuje župa Łužisku halu, hdźež so hižo 2012 stoćiny třěšneho zwjazka swjećachu, kaž tež swjedźeń na Łužiskim naměsće wosrjedź noweho města. Wo swojich přinoškach za lěto Zejlerja a Kocora 2022 chce župa nazymu z čłonskimi towarstwami wuradźować, kaž je regionalna rěčnica Sonja Hrjehorjowa namjetowała. Přichodna hłowna a wólbna zhromadźizna župy budźe 5. februara 2021, tón raz w šěršim kruhu. Zo by serbšćina při wšěm jednanska rěč była, chcedźa simultane tołmačenje nałožować.

Marcel Brauman, čłon župneho předsydstwa w nadawku gremija

Župa „Handrij Zejler“ Wojerecy

Drježdźanska dróha 18

02977 Wojerecy

tel.: 03571 / 418 028

DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow

www.domowina.de

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button