select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Kónclětne posedźenje prezidija Domowiny

K swojim kónclětnym posedźenju zetkachu so čłonojo prezidija Domowiny dnja 05.12.2018 w Drježdźanach.

Pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika přihotowachu přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa, na kotrymž maja so mjez druhim wuzwolić serbscy zastupjerjo ze Sakskeje za Załožbowu radu na dobu 2019-2023. Dnjowy dypk je wobstatk zjawneho dźěla posedźenja, pjatk, dnja 14.12.2018. Hosćo a zajimcy su wutrobnje witani. Posedźenje přewjedźe so w Chróšćan Jednoće.

Dale matej so na samsnym posedźenju delegować dwaj zastupjerjej Domowiny do kuratorija Myta Ćišinskeho na dobu 2019-2025.

Zetkanje w Sakskej stolicy wužichu čłonojo gremija zdobom za wopyt zeleneho wjelba. W nim poskićuje so přewod wustajeńcy z pomocu słuchatkow tež w hornjoserbskej rěči. Předsyda Domowiny Dawid Statnik: “Je to zajimawostka a rjane znamjo runohódnosće serbšćiny. Rěčnikaj Beno Bělk a Mónika Gerdesowa wjedźetaj wuběrnje po wustajeńcy drohoćinkow a wosebitosćow. Wopyt so woprawdźe wupłaći.”

Přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny je pjatk, dnja 14.12.2018 w Chrósćicach.
Přichodne posedźenje prezidija Domowiny je srjedu, dnja 16.12.2018 we Wojerecach.

 

 

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: presse@domowina.de


Facebook Button