select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wuběr serbskich terminow z protyčki Domowiny za žnjenc/awgust 2021

wot njedźele, 8.8., hač do soboty, 14.8., přewjedźe Společnost přátel Lužice (SPL) w Budislavje lětnu šulu serbšćiny. Je to kooperacija SPL/Domowina z pomocu Němsko-čěskeho fondsa přichoda

póndźelu, 9.8., 20. róčnica Chróšćan zběžka (zarjadowanje Domowiny a SŠT budźe 6.9. w 18 hodź., prěnjeho dnja noweho šulskeho lěta – prěni dźeń po prózdninach běše za tehdomniši 5. lětnik srjedźneje šule w Chrósćicach 9. žnjenc/awgust lěta 2001)

srjedu, 11.8., w 9.30 hodź. posedźenje zarjadniskeho wjednistwa Domowiny we Wojerecach

sobotu, 14.08., w 16 hodź. inlineskatowanje w Njebjelčicach (start a cil při sportnišću)

njedźelu, 15.08., swjedźeń klóštra a swójbow w Pančicach- Kukowje,

prezentacija socialneho dźěła pola Domowiny a rěčneho centruma Witaj

wutoru, 17.08., w 14:00 hodź. w Budyšinje zetkanje předsydy Domowiny, Dawida Statnika, ze skupinu studentow z Tübingena

sobotu, 21.8., wot zeger 15 serbski swěźeń literatury a muziki „Wortschätze : Drogostki ze słowami : Słowne drohoćinki“ w Lubinje Sorbisches/wendisches Literatur- und Musikfest | Tourismus (luebben.de)

stwórtk, 26.8., wot zeger 10.30 w Chóśebuzu a wokolinje: Delegacija ekspertow poradźowaceho wuběrka k ramikowemu dojednanju za škit narodnych mjeńšin Europskeje rady na wopyće za monitoring w Serbach --- štóž chce so ze stron medijow wobdźělić a interviewy wjesć, njech so prošu přizjewi. Najradšo jako wotmołwu na tutu mejlku.

pjatk, 27.8., wječor wuběrk za přihotowanje mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica – Łužyca – Lausitz” 2023

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Drježdźanska dróha 18 / Dresdener Str. 18,
02977 Wojerecy - Wórjejce /
Hoyerswerda (HOYWOJ)

tel. +49 (0)3571 60 84 614
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button