select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wojerecy: Župa chce wotnožki wšěch serbskich institucijow w regionje

We Wojerecach je so wutoru (12.10.) wječor nowe župne předsydstwo župy Handrij Zejler” skonstituowało. W Lěće župow” chcedźa so najprjedy ze župnym předsydstwom župy Dolna Łužyca” w Choćebuzu schadźować a nazhonjenja wuměnić. Župan-dwójnikaj Gabriela Linakowa a Marcel Brauman staj gremij wo konkretnym stawje jednanjow z městom wo kooperaciji při projektach w ramiku změny strukturow informowałoj. Župne předsydstwo wočakuje, zo wšě serbske institucije z hłownym sydłom w Budyšinje přichodnje tež wotnožku we Wojerecach wudźeržuja. Aktualnje chcedźa so hromadźe z wjesnymi cyłkami na wubědźowanjomaj Załožby za serbski lud Rěč wjaza” a simul+” Sakskeje z idejemi za wožiwjenje serbšćiny wobdźělić a přihoty za Lěto Kocora a Zejlerja” podpěrować. 

 

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Drježdźanska dróha 18 / Dresdener Str. 18,
02977 Wojerecy - Wórjejce /
Hoyerswerda (HOYWOJ)

tel. +49 (0)3571 60 84 614
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button