select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Prědsyda Domowiny prosy wšěch, zhromadnje so wo zniženje infekcijow prócować – stabilizowanje strowotnistwa w srjedźišću kedźbnosće

 

Wutoru su so sobudźěłaćerjo Domowiny z cyłeje Łužicy zaso na widejo-konferency schadźowali. Temy běchu mjez druhim klětuše župne projekty. Při tym ma direktna wuměna mjez župami prioritu před dalokimi wuprawami. To wotpowěduje tež „Lětu župow”, kotrež so składnostnje jich 100. róčnicy załoženja 24. julija 2021 započnje.

Tuchwilu přihotuja přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa 11. decembra – prěni raz chcedźa čłonam tutoho gremija zmóžnić, so digitalnje wobdźělić.

Wuskutki pandemije su tež rozjimali, k tomu předsyda třěšneho zwjazka, Dawid Statnik: „W srjedźišću našeje kedźbnosće ma stabilizowanje strowotnistwa stać, kotrež je nětko ekstremnje wužadane. Tohodla prošu wšitkich, zhromadnje a solidarnje so wo zniženje infekcijow prócować – kóždy po swojich móžnosćach. Wšo druhe je wokomiknje mjenje wažne.”

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button