select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Wopyt w Serbskim domje | MdB Dr. Schulze zu Besuch in Bautzen

Dźensa přebywaše zapósłanc Zwjazkoweho sejma knjez dr. Klaus-Peter Schulze, kiž je zdobom městopředsyda parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud, pola Serbow w Budyšinje. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, předsydka załožboweje rady, Susann Šenkec a předsyda parlamentariskeje přirady Marko Šiman dźakowachu so jemu za swoje prócowanja nastupajo wobkedźbowanja Serbow w zakonju k zmócnjenju strukturow (Strukturstärkungsgesetz).

Po tym přizamknje so dźěłowa rozmołwa z direktorom załožby Janom Budarjom, kiž předstaji jemu w Serbskej kulturnej informaciji digitalne projekty a přichodne předewzaća Załožby za serbski lud. Rozmołwa słužeše mjez druhim k rozmołwje nastupajo wočakowaneho přichodneho financneho zrěčenja załožby za serbski lud.

MdB Dr. Schulze zu Besuch in Bautzen

Zu einem Gespräch begrüßten heute die Vertreter des sorbischen Volkes in Bautzen den Bundestagsabgeordneten Dr. Klaus-Peter Schulze, der ebenfalls stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Beirats der Stiftung für das sorbische Volk ist. Der Vorsitzende der Domowina, Dawid Statnik, die Vorsitzende des Stiftungsrates, Susann Schenk und der Vorsitzende des Parlamentarischen Beirates Marko Schiemann dankten dem Bundestagsabgeordneten für seine Bemühungen hinsichtlich der Beachtung der Sorben im Strukturstärkungsgesetz.

Anschließend fand ein Arbeitsgespräch mit dem Stiftungsdirektor, Jan Budar statt, der ihm in der Sorbischen Kulturinformation digitale Projekte und die zukünftigen Vorhaben der Stiftung für das sorbische Volk erläuterte. Das Gespräch diente u. a. zur Vorbereitung der Gespräche hinsichtlich des künftigen Finanzierungsabkommens der Stiftung für das sorbische Volk.

Foto: DOMOWINA

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button